Kiadványok

Szerkesztő:
E. Csorba Csilla és Kovács Ida
 
Előszó:
E. Csorba Csilla
 
Szerzők:
Claudia Schmölders: A holtak arca
E.
 
A kötetet szerkesztette: Varga Katalin, irodalomtörténész, muzeológus, PIM
Tervezés, tördelés: T. Nagy György
Kiadó: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 196. p. ill.
 
A dokumentumkötet – ami egyúttal a Petőfi Irodalmi Múzeum centenáriumi kiállításának katalógusa is – Radnóti Miklós életének mozzanatait mutatja be sok-sok képpel, levelekből, naplókból, emlékiratokból származó történetekkel.
Rajzok egy élet tájairól (1945-1957). Szerk.: Petrányi Ilona.Tervezte Pasqualetti Zsófia. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2000.
Erotika a magyar irodalomban. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 32. p. ill.
 
,,Pusztán irodalomtörténetekből nem sejthetnénk, hogy a magyar költészet életteli erotikáját mennyire nem fojthatta el semmilyen előírás. De hogy is fojthatta volna el éppen azt, ami a költészetben és az erotikában közös, ami többértelműség, célzás és sejtetés, félig leplezett feltárás vagy feltáró leplezés, könnyed, nesztelen átlépés a ,,mi lenne ha” csodavilágába, felfüggesztés és feltételesség, elidőzés és belefeledkezés?
Tanulmányok, emlékezések, életmű-katalógus.
Szerkesztette Kiss Marianne.
D. Udvary Ildikó: "A titokban végbement csoda". Engel Tevan István művészete
Komoróczy Géza: Engel Tevan István a zsidó fordulat grafikájában
Emlékezések: Kertész Imre, Klimó Károly, Miklósi Imre, Lukácsy András
Életmű-katalógus: Ladányi József
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006. 130 p. Illusztrált + 88 színes tábla
ISBN 963 9401 43 9
 
Nádas Péter fotográfiái 1959−2003
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2012. 39 p. ill. magyar-angol
,,Michel Tournier francia író megállapítása szerint: ,,ha az író és a fényképész ugyanaz a személy, akkor a két médium – a szöveg és a kép – közti viszony egmásnak nem alárendelt.” Különösen nem, ha olyan két, kisebb-nagyobb kihagyásokkal egymás mellett haladó, párhuzamos pályáról, foglalatosságról van szó, mint Nádas Péter írói és ,,tanult” fotográfusi munkássága esetében.
Fejezetek a magyar női művelődés történetéből
Szerk.: Papp Júlia
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2014. 293. p. ill.
 
Bár a hazai tudomány a 19. század közepétől a női művelődés történtének számos kiemelkedő személyiségét vizsgálta, a nők szerepe az elmúlt évszázadok társadalmi és kulturális folyamataiban nem vált kellőképpen láthatóvá.
Patterns from a Globetrotting Hungarian’s life. The exhibition of the Museum of Literature Petőfi. As a part of Magyar Magic – Hungary in Focus 2004. Hungarian Cultural Centre, London, 2004,
Olasz és magyar nyelvű katalógus, A Provincia di Salerno, Comune di Salerno, a Ministry of Cultural Heritage, az Associazione Culturale Ungherese Della Campania és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös kiadása, Salerno, 2003
[A katalógus a balatonszárszói József Attila kiállításhoz készült].
Írta: Valachi Anna. Tervezte és a grafikákat készítette Pasqualetti Zsófia.
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002. 30 p. ill.
Könyvein, kéziratain kívül személyes holmi alig-alig maradt a költő után. A kevéske tárgyi hagyaték – zsebórája, töltőtoll, irattárcája – a Gát utcai szülőházban 2002. április 11-én felújított, három szobából álló emlékhelyen tekinthető meg.