Kiadványok

szerk.: Kovács Ida
Petőfi Irodalmi Múzeum, 1996.  56 p. ill. magyar-angol
,,Herczeg Klára világkultúrákat vált gyűrűjének könnyed és természetes elfordításával. Az érmek: alig tenyérnyiek. A legtöbb szobor, ami említek: kisplasztika. Az oltárok, amelyeket az európai szellem kivételes alkotóinak és csodatetteinek Herczeg Klára emel: házioltárok. Fenyegetett, költözködő, szétszórt népek megtartó szentképei. Talán ezért is lehetnek ily meghittek és bensőségesek.
Válogatta, összeállította, szerkesztette: Bauernhuber Enikő, Cséve Anna, Kómár Éva, Kőrös Kata
Konzultáns: Gellér Katalin
Grafikai terv és tördelés: Bieder Anikó és Gelsei Balázs
© Petőfi Irodalmi Múzeum, 2011

Felelős kiadó: E. Csorba Csilla főigazgató
A népdalgyűjtő Móricz Zsigmond és Bartók Béla. Magyar és angol nyelvű leporelló. Szerk.: Cséve Anna, tervezte Fákó Árpád. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006
Szerk.: Török Dalma
Ford.: Mesés Péter, Sárossi Bogáta
Fotó: Dobóczi Zsolt, Gál Csaba, T.
Arany János-emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban. [Kiállítási katalógus]. Kísérőszöveg: S. Varga Pál, Ratzky Rita, Thuróczy Gergely; Szerk. Thuróczy Gergely. Petőfi Irodalmi Múzeum, Bp., 2003. 24 p. ill.
,,Arany Jánosnak a nép-nemzeti iskola által egy évszázada kanonizált magasztos-koszorús képét szándékozunk élővé tenni egy kevésbé ismert Arany megjelenítésével.
[Német nyelvű vezető] Szerkesztette Cséve Anna, E. Csorba Csilla, Ratzky Rita. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004.
Kerekasztal-beszélgetés a reformációról.[Katalógus]. Szerk.: Thuróczy Gergely. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2002. 32. ill.
Kiss József emlékkiállítás katalógusa. Szerkesztette: Petrányi Ilona. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 8 p. ill.
 
,,A kiállítás számos korabeli képzőművészeti ábrázolás és a fellelhető relikviák összegyűjtésével annak a dolgozószobának, műhelynek artisztikus miliőjét szándékozik felidézni, amely Kiss József saját vallomása szerint inkább hasonlított ,,egy festő műhelyéhez, mint egy puritán író remetelakához”.
Szerk.: Kelevéz Ágnes.Ford.: Ádám Péter, Bereczki Péter, Gergely Ágnes, Horváth Ágnes, Lőrinszky Ildikó, Mihályi Zsuzsa. Közreműk.: Cséve Anna, Françoise Danset, Hegyi Katalin, Laurant Fassin, Kalla Zsuzsa, Kelevéz Ágnes, Mészáros Tibor, Tasi József. Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 1999. 80. p.
A Jókai Emlékszoba katalógusa.Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001