Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. A közfeladatot ellátó szerv azonosító adatai

Hivatalos név: Petőfi Irodalmi Múzeum
Székhely: 1053 Budapest, Károlyi utca 16.
Postacím: 1053 Budapest, Károlyi utca 16.

Központi elektronikus levélcím: muzeuminf@pim.hu
Központi telefonszám: (+36-1) 317-3611
Honlap: www.pim.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: muzeuminf@pim.hu

2. Szervezeti felépítés

Alapító okirat
Szervezeti és működési szabályzat

3. Vezetők adatai, kapcsolat

Név munkakör/szervezeti egység elérhetőség:

dr. Török Petra mb. főigazgató
telefonszám: +36 1/317-3611/164
email: torok.petra@pim.hu

Barsánszki Jánosné gazdasági vezető
telefonszám: +36 1/317-3611/232
email: barsanszki.tunde@pim.hu 

dr. Kalla Zsuzsa gyűjteményi főigazgató helyettes 
telefonszám: +36 1/317-3611/124
email: kalla.zsuzsa@pim.hu

Erlitz János közművelődési és marketing főigazgató-helyettes
telefonszám: +36 1/317-3611/119
email: erlitz.janos@pim.hu

4. Ügyfélkapcsolati vezető

Nem releváns

5. Felügyelőbizottság tagjai, kapcsolat

Nem releváns

6. A Petőfi Irodalmi Múzeum alá rendelt közfeladatot ellátó szervezetek

Nem releváns

7. A Petőfi Irodalmi Múzeum tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdasági szervezetek

Nem releváns

8. A Petőfi Irodalmi Múzeum által alapított közalapítványok

Nem releváns

9. A Petőfi Irodalmi Múzeum által alapított költségvetési szervek

Nem releváns

10. Lapok, kiadványok

Nem releváns

11. Felettes szerv

Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai címe: 1884 Budapest, Pf. 1.
email címe: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


1. Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, szabályzatok

Jogszabályok

2. Belső szabályzatok:

Szervezeti és működési szabályzat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartás adatai
A Múzeumról
About the Museum
Tagintézmények

6. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

1. Kiállítások
2. Programok
3. Látogatás
4. Tanulás
5. Gyűjtemények

7. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai

Gyűjteményi adatbázis
Digitális Irodalmi Akadémia

8. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája

PIM kiadványok

9. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés módja

Nem releváns

10. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

Nem releváns

11. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Nem releváns

12. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
Örkény István drámaírói ösztöndíj
Babits Mihály műfordítói ösztöndíj
Oláh János szerkesztői ösztöndíj
Térey János alkotói ösztöndíj

Kassák kortárs művészeti díj
Egyéb pályázatok

13. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Állami Számvevőszék jelentés 2019

14. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok közzétételének a rendje

15. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer

16.  közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2023 éves jelentés

17. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Nem releváns

18. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Nem releváns

19. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Visszaélés bejelentési szabályzat PIM

20. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája

Gyűjtemények

 

III. Gazdálkodási adatok


1. Éves költségvetés, beszámoló

Költségvetések

2010. elemi költségvetés
2011. elemi költségvetés
2012. elemi költségvetés
2013. elemi költségvetés
2014. elemi költségvetés
2015. elemi költségvetés
2016. elemi költségvetés
2017. elemi költségvetés
2018. elemi költségvetés
2019. elemi költségvetés I.
2019. elemi költségvetés II.
2020. elemi költségvetés I
2020. elemi költségvetés II
2021. elemi költségvetés 
2022. elemi költségvetés
2023. elemi költségvetés
2024. elemi költségvetés

Költségvetési beszámolók

2012. évi költségvetési beszámoló
2013. évi költségvetési beszámoló
2014. évi költségvetési beszámoló
2015. évi költségvetési beszámoló
2016. évi költségvetési beszámoló
2017. évi költségvetési beszámoló
2018. évi költségvetési beszámoló
2019. évi költségvetési beszámoló
2020. évi költségvetési beszámoló
2021. évi költségvetési beszámoló
2022. évi költségvetési beszámoló

2. Létszám és személyi juttatások összesített adatai

Létszámadatok-22-I.-n.év
Létszámadatok-22-II.-n.év
Létszámadatok-22-III.-n.év
Létszámadatok-22-IV.-n.év
Létszámadatok-23-I.-n.év
Létszámadatok-23-II.-n.év
Létszámadatok-23-III.-n.év
Létszámadatok-23-IV.-n.év

4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás
(5 millió Ft-ot elérő, vagy meghaladó összegű szerződések évenkénti bontásban)

Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2019
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2020.
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2021.
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2022.
Nettó ötmillió forint feletti szerződésállomány 2023

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nem releváns

6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Nem releváns

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzési információk a https://ekr.gov.hu oldalon érhetők el. (A keresőablakokban ajánlatkérőként vagy szerződő félként a Petőfi Irodalmi Múzeumot kell feltüntetni.)