Kiadványok

A Déry Tibor halálának huszonötödik évfordulóján rendezett tudományos konferencia előadásai (2002. december 5–6.) Szerk.: Botka Ferenc Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 244 p.
,,A kultuszkutatás alaptétele szerint az évfordulós megemlékezések célja az ünnepelt érdemeinek, jelentőségének újabb és újabb megindoklása, rögzítése, jobbik esetben kísérlet a művek elemzésére, mélyebb megértésére. […] lassan letelik az a purgatóriumi időszak, amely általában elbillenti a mérleget – feledést vagy a klasszikusoknak járó elismerést hozva.
Cikkek, művek, beszédek, interjúk (1965–1977) Déry Archívum 17, Sajtó alá rend.: Botka Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 648 p.
Szerk.: Botka Ferenc. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1994. 159 p.
Tanulmányok a Nyugatról és koráról
Szerkesztőbizottság: Angyalosi Gergely, E. Csorba Csilla, Kulcsár-Szabó Ernő, Tverdota György
A szövegeket gondozta: Sárközi Éva
2008 októberében a Petőfi Irodalmi Múzeum, az MTA Irodalomtudományi Intézete és az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete háromnapos konferenciát szervezett a 100 éves Nyugatról. Az előadások szerkesztett, bővített, jegyzetekkel kiegészített anyaga tanulmánykötetben lát most napvilágot.
Regények 1920–1942. Ein Fremder.Déry Archívum 4. Sajtó alá rend., előszó: Botka Ferenc. (Magyar és német nyelvű) Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 1999. 373 p.
Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusai (1). Összeáll., előszó: M. Róna Judit. Petőfi Irodalmi Múzeum, 1980. 501 p.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Kiskönyvtára 10.
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1994. 97 p.
 ,,A Déry-hagyaték 1980-ban került a Petőfi Irodalmi Múzeumba. […] Az alábbi kutatások nem egyszer a hagyaték valamely jelentéktelennek látszó újságkivágatából, levéltöredékéből kiindulva szerették volna bemutatni az irodalmi dokumentumok muzeológusi megközelítésének lehetőségeit − az írói életrajz és a vele összefüggő alkotómunka feltárásában.” (Botka Ferenc)
[Részben 2. jav., bőv. kiad] Argumentum–Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000. 1135 p.
Cikkek, nyilatkozatok, jegyzetek 1921–1939. Die glückliche Familie. Sajtó alá rend., előszó: Botka Ferenc. (Magyar és német nyelvű) Déry Archívum 5. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 538. p.