Kiadványok

Cikkek, művek, beszédek, interjúk (1965-1977)
sajtó alá rendezte: Botka Ferenc
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2003. 648 p.
,,Hozzávetőleg 1964 végére, 1965 elejére tehető az a fordulat, amelytől Déry életének, gondolkodásának és alkotásainak késői időszakát számíthatjuk. E szakasz kezdetének merev meghatározása nemcsak reménytelen, de különböző összetevői miatt tudománytalan is lenne.
Fotótéka 2.; Összeáll., előszó: E. Csorba Csilla [Petőfi Irodalmi Múzeum]–Népművelési Propaganda Iroda, 1981. 261 [3] p. ill.
Sajtó alá rendezte és az utószót írta Kelevéz Ágnes.
A Petőfi Irodalmi Múzeum Hangtára számára készített beszélgetések szerkesztett változata.
Az interjúkat készítette Kelevéz Ágnes, Maróti István, Ruttkay Zsófia.
A Kelevéz Ágnessel folytatott beszélgetés szerkesztett változata. ELTE Eötvös József Collegium– Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006.
Babits Mihály fényképei; Fotótéka 4.; Összeáll.: W. Somogyi Ágnes, Előszó: Keresztury Dezső [Petőfi Irodalmi Múzeum]–Népművelési Propaganda Intézet, 1983. 435 [1] p., ill.
26 vers Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulóján.Szerk.: Kovács Ida. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001
Nemes Nagy Ágnes verskéziratai és rajzai.Válogatta és szerkesztette: Kemény Aranka. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2004. 95 p., ill.
Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből
Szerkesztő: Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit
Munkatársak: Kemény Aranka, Nyerges Gabriella
Reprodukciók: Dobóczi Zsolt, Gaál Réka, Gál Csaba, T. Nagy György
Grafika: Bieder Anikó és Gelsei Balázs – cadmium
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009
A Petőfi Irodalmi Múzeum a Nyugat magalapításának 100. évfordulóját a Nyugat-képeskönyv kiadásával zárja le.
Hungária, 1942 – Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009
14 oldal, nyomta: Nalors Grafika, Vác
 
Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóján megjelent a Csillag Verának és Bálint Györgynek dedikált verses Naptár reprintje.
Barátjának, Ortutay Gyulának 1942. március 24-én így írt Radnóti Miklós:
Születésnapi eclogácska (részlet)
„Hát utolértél most Gyula, bár hat hétre csak éppen,
aztán elszaladok s futhatsz egy évig utánam.
Levelek Hirsch Margithoz (1906–1910). Válogatta, szerkesztette, az elő- és utószót írta: Roberto Ruspanti. Fordította: Lukácsi Margit. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2006. 268 p.