Hogy felelhessen valamit

Megszólalók, közreműködők

Megszólaló

Tavasz felé, tavasz felé

az ázott-tölgy-szagú világból

a sebhelyek foltozta pléh-

tető egyszerre felvilágol,

ezüstjei, fehérei,

a levegő fölötte reszket,

hogy áthevül, hogy égeti

az ingen át a vézna testet.

 

Duzzad, síkos nedvvel telik,

fénylik a fűzfa sárga héja,

harangra kettős hangu síp,

tajtékzik a hegyek taréja,

szabálytalan, meglóduló,

meg-megbicsakló lüktetések

készülődnek a föld alól

keresni nyirkos öblű fészket.

 

A ragyás deszkák résein

érezni melegét az ólnak,

a neszeket, a szalmaszín

üszőket, ahogy mozgolódnak.

Az édes tejszag, trágyaszag

hullámaival sűrű pára

forog, sóváran rátapad

az ól hályogos ablakára.

 

Felszökken, forrására hull,

egy mozdulat egyszerre kettő,

fellobban, elhomályosul,

önnön homályán süt keresztül,

próbálja körvonalait,

díszeket rak a gyönge vázra,

hogy felelhessen valamit

erre a képtelen hívásra.

 

(1977)