Héraclius Gloss töprengései

Megszólalók, közreműködők

Megszólaló

Mióta járom egy lefokozott lét

káprázatokkal vemhes folyosóit,

ez irgalmatlanul körülhatárolt,

de sejtelmekkel villámló sötétet?

Mert ha igaz, hogy vándorol a lélek,

alább vagy feljebb, már kinek mi jut,

s legfeljebb az marad előtte rejtve,

hogy mily akarva-akaratlanul

tett vétkekben találtatott bűnösnek,

és talán az is, hogy miféle mérték

szerint vetették latra tetteit,

ha igaz hát, hogy vándorol a lélek,

elménk beláthatatlan terein

nagy seregek vonulnak mozdulatlan

egymás lakatlan sorsain keresztül,

s emlékezetünk roppant súly alatt

egymás fölé torlódott rétegek

áttetsző földpát- vagy matt palatömbje.

Honnan különben egy-egy felszökő

homályos álomkép vagy foghatóan

világos rajzú részlet, épp csak

valami összefüggésből kivetve?

Honnan különben szorongásaink

földalatti sújtólég-robbanása,

két szemünk közt a keskeny félelem,

egy alacsonyabb rendű létre valló

riadalmaink vágtató bozótja?

S honnan egy fala-omló pillanat

oktalanul fénylő gyönyörűsége,

s micsoda sodrás hajt egy ismeretlen

barlang alacsony pézsma-éjjelébe

a hús fekete éhétől ütötten?

Vagy nem érzem-e, hogy szűk koponyámat

hogy feszíti homorúbbra a vágy?

 

(1970)