Határon

Megszólalók, közreműködők

Megszólaló

K. F.-nek

 

Hányszor ismétli majd az álom

azon a baljós beszegetlen

határa nincs heges lapályon

megiramlik megáll meredten

hol biztatva hol fenyegetve

kínálja vad kapaszkodóit

a patak szikkadt partja medre

meghőköltet és nekilódít

 

majd felfedi majd eltakarja

a pontos tudat vagy az éber

ösztön a kamasz-riadalmat

a felnőtt józan közönyével

meddig kell hogy a téli ritka

bozótosban szorongva lássa

a menekülőt felnagyítva

torkolattűz-világításban

 

az ér fűzfáit jegenyéit

ahogy a tar föld árapályát

mozdulatlan rendekben állják

ahogy a futónak kimérik

a bizonytalan végű pályát

ahogy mindenből kiszakítva

fel a töltésre fel a hídra

ahogy az ajtót betaszítja

 

ahogy rikítóan színészi

mozdulattal a színre lépett

mint aki nagyszerűnek érzi

ezt a kicsit giccs-ízű képet

ahogy úgy érzi most kiválik

s alakot ölt és tündökölve

megáll és így áll mindhalálig

s leborul a hazai földre

 

(1977