Haláltusa és meridián

Megszólalók, közreműködők

Megszólaló

Édesanyám azt mondta,

az élet egy puskalövés,

és mindig a múltban élünk,

és szörnyű ez a vallásnélküliség.

Menjünk templomba, mert az ördög

beadja a mattot.

 

Ezt megbeszéltük barátaimmal,

Kissel, Véghgel és Jakovitscsal,

Slimmel, Balzámmal és Nedelkovitscsal.

De jár nekünk a kés, a pénz, a hús,

és húsért jár hetente Kiss,

és késsel szerezne pénzt

Balzám, Slim, Jakovits,

és lóg a kés és hús között

Végh, meg Nedelkovits.

 

Szerzőnk réteges rongyait lefejti,

régi roncsait elfelejti,

ellövi puskaporát,

barátait elföldeli,

görcseitől, szüleitől lassanként szabadul,

és, miként némely hisztériás,

vagy egyes rémült, érzékenyebb lovak,

átalakul, és megvadul,

és piros tollai ellenére

hasonlítani kezd istenére.

 

1965. VIII., gépirat