Eurydiké

Megszólalók, közreműködők

Megszólaló

Lelkem, mondd, mennyi szenvedést viselsz el? S te lelkem társa, akiért a föld 

kemény kérgét taposva elmerültem, 

háromszor el a mélységes homályba – 

te értem mennyi szenvedést viselsz el? A gyalázat torkából kilökötten 

sivatagodnak naptalan fehér 

izzó homokjából a sűrű tenger 

sós-keserű árjába lemerültem Szenvedésed elöntött, mint a tenger És csontig mart halál és fájdalom. 

A gyenge dal, fuvolád halk patakja 

visszavezet? Hiszen téged sötét 

halálom elborított, mint a tenger. Visszavezetsz-e? Élve a pokol 

mélyére szálltál, engem elragadni, 

gyenge dal láncán engem, aki érted 

éltem, haltam, és benned elmerültem Énértem mennyi szenvedést viselsz el?

Műfaj:  vers

Szerzői jog:  Argumentum Kiadó