Eurydiké

Lelkem, mondd, mennyi szenvedést viselsz el? 

S te lelkem társa, akiért a föld 
kemény kérgét taposva elmerültem, 
háromszor el a mélységes homályba – 
te értem mennyi szenvedést viselsz el? 

A gyalázat torkából kilökötten 
sivatagodnak naptalan fehér 
izzó homokjából a sűrű tenger 
sós-keserű árjába lemerültem 

Szenvedésed elöntött, mint a tenger 

És csontig mart halál és fájdalom. 
A gyenge dal, fuvolád halk patakja 
visszavezet? Hiszen téged sötét 
halálom elborított, mint a tenger. 

Visszavezetsz-e? Élve a pokol 
mélyére szálltál, engem elragadni, 
gyenge dal láncán engem, aki érted 
éltem, haltam, és benned elmerültem 

Énértem mennyi szenvedést viselsz el?

Műfaj:  vers
Szerzői jog:  Argumentum Kiadó

Megszólaló: 
Beney Zsuzsa