Nyugat-képeskönyv

Ár
4830Ft
Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből
Szerkesztő: Kelevéz Ágnes, Szilágyi Judit
Munkatársak: Kemény Aranka, Nyerges Gabriella
Reprodukciók: Dobóczi Zsolt, Gaál Réka, Gál Csaba, T. Nagy György
Grafika: Bieder Anikó és Gelsei Balázs – cadmium
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009
A Petőfi Irodalmi Múzeum a Nyugat magalapításának 100. évfordulóját a Nyugat-képeskönyv kiadásával zárja le. A kiállításunkon bemutatott gazdag fotóanyagot kötetünkben kép és szöveg egymással párbeszédet folytató, kölcsönösen kiegészítő együtteseként rendeztük sajtó alá. Az összegyűjtött ötszáz fotográfiát, kéziratot és dokumentumot időrendben haladva mutatjuk be, a képek vizuális közegét a szerkesztőségnek címzett levelek, korrigált kéziratok, feljegyzések, nyugatos nyomtatványok körvonalai teremtik meg. A fényképekhez kapcsolódva a Nyugat szerzőinek műveiből több mint háromszáz idézetet válogattunk. Ezek a szövegek külön-külön is önálló életet élnek, de egymással összefonódva egy nagyobb narratíva részévé válnak. Reményeink szerint a Nyugat-képeskönyvet lapozva, a fotókban gyönyörködve nemcsak az alkotók egyéniségei, nemcsak három évtized legfontosabb állomásai elevenednek meg, hanem az is kibontakozik, Vas István szavaival élve, hogy milyen „erő és bőség tárháza még ma is a Nyugat”.