A hős | A romantika öröksége | nemzetközi konferencia

Abstracts
Programme | Day 1
Programme | Day 2

A hős / A romantika öröksége című konferencia a romantika korszakának irodalmi kultuszát és a kultikus hős megteremtését igyekszik bemutatni. Az előadók között neves hazai és külföldi kutatókat látunk vendégül, akik a hős eszményi figurájának romantikus örökségét és a kulturális nacionalizmus kialakulását vizsgálják. Célunk, hogy a "nemzeti költő" modelljét nemzetközi kontextusokban mutassuk meg, kiemelve a Robert Burns, Adam Mickiewicz, France Prešeren és Petőfi Sándor körül kialakult narratívák hasonlóságait és eltéréseit, valamint a romantikus zene és képzőművészet tágabb területeit.

The conference “HERO / Heritage of Romanticism” explores the literary cults and the invention of the cultic hero in Romanticism. We invited panelists from Hungary and abroad who are renowned for their work on the romantic legacy of hero-worship and the emergence of cultural nationalism. Our goal is to examine the model of the “national poet” in transnational contexts, highlighting similarities and divergences in the narratives formed around literary heroes such as Robert Burns, Adam Mickiewicz, France Prešeren and Sándor Petőfi, as well as in wider fields of Romantic music and art.

Az előadások angol és német nyelven hangzanak el, mindkét nyelvből szinkrontolmácsolást biztosítunk. / The presentations will be in English and German, with simultaneous interpretation provided in both languages.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek a következő linken / Participation in the conference is free of charge, but prior registration is required and can be done by following the link below:

Registration

Szervezőbizottság / Organising committee:

Kalla Zsuzsa irodalomtörténész, gyűjteményi főigazgató-helyettes / literary historian, Deputy Director of Collections, Petőfi Literary Museum
Benedek Anna muzeológus, nemzetközi referens, a Médiatár főosztályvezetője / archivist, International Relations Coordinator, Head of Media Archives Department, Petőfi Literary Museum
Parádi Andrea irodalomtörténész, tudományos titkár / literary historian, Scientific Research Coordinator, Petőfi Literary Museum

Hites Sándor tudományos főmunkatárs, 19. századi Osztály HUN-REN BTK ITI, „A magyar irodalom politikai gazdaságtana a 19. században” MTA Lendület-kutatócsoport vezetője / senior research fellow, head of department 19th-Century Section Research Centre for the Humanities Institute for Literary Studies, research leader of MTA–BTK Momentum Political Economy of Hungarian Literature Research Group