Hero / Heritage of Romanticism

A hős / A romantika öröksége / nemzetközi konferencia / 1. nap

Időpont
-
Helyszín
Esemény sorozat
A konferencia előadói között neves hazai és külföldi tudósokat, szakértőket látunk vendégül, akik a hős eszményi figurájának romantikus örökségét és a kulturális nacionalizmus kialakulását vizsgálják.

The lecturers at the conference include renowned hungarian and foreign scholars and experts who study the romantic heritage of heroic ideal and the emergence of cultural nationalism.

10.00 – 10.10 Köszöntő / Welcoming remarks

SZEREPEK / ROLES

10.10 – 10.50 ONLINE plenáris előadás // Plenary lecture

Joep Leerssen (University of Amsterdam)
A költő és a nemzet – Romantikus szerepminták / The poet and the nation: Romantic role models

10.50 – 11.10 Cosmin Borza (Romanian Academy, Cluj-Napoca)
A "nemzeti költő" a posztkanonikus korban – Egy kelet-közép-európai esettanulmány / The “National Poet” in the Post-canonical Age: An East-Central European Case Study

11.10 – 11.30 Levente T. Szabó (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca)
A magyar nemzeti irodalmi hős mint fogyasztási cikk – A nacionalista irodalmi konzumerizmus és az európai protekcionista mozgalmak az 1840-1860-as években / Consuming the Hungarian National Literary Hero: Nationalist Literary Consumerism and the European Protectionist Movements in the 1840s-1860s

11.30 – 11.40 Hozzászólások / Q & A

11.40 – 12.00 Kávészünet / Coffee break

 

HEROIZMUS / HEROISM

12.00 – 12.40 Plenáris előadás // Plenary lecture
Wolfgang Müller-Funk (University of Vienna)
Romantikus (anti)heroizmus irónia és túlzás között / Romantische (Anti-)Heroik zwischen Ironie und Überhöhung

12.40 – 13.00 Brigitta Pesti (University Vienna)
A nemzeti hős, a nemzet mint hős – Az irodalmi és kulturális hősképzés hagyománya Magyarországon a kora újkorban / Der Nationalheld, die Nation als Held. Die Tradition der literarischen und kulturellen Heldenbildung in Ungarn in der frühen Neuzeit

13.00 – 13.20 Andrea Seidler (University of Vienna)
Tudományos mobilitás – Magyar tudósok oktatási útjai a Habsburg Birodalmon belül és kívül a 18. században / Gelehrtenmobilität. Bildungsreisen ungarischer Gelehrter innerhalb und außerhalb des Habsburger Reiches im 18. Jahrhundert

13.20 – 13.30 Hozzászólások / Q & A

13.30 – 14.30 Ebédszünet / Lunch break

 

KULTUSZOK / CULTS

14.30 – 15.10 Plenáris előadás // Plenary lecture
Marijan Dović (ZRC SAZU, Ljubljana)
A „szlovén Petőfi" megteremtése – France Prešeren kanonizációja / Creating a “Slovenian Petőfi”: The Canonization of France Prešeren

15.10 – 15.30 Csilla E. Csorba (Petőfi Literary Museum, Budapest)
A költőemlékművektől a költőházakig – A Petőfi-kultusz térfoglalása 1860 és 1960 között / Von Dichterdenkmäler zu Dichterhäuser. Raumansprüche des Petőfi-Kultes in der Zeitabschnitt von 1860 bis 1960

15.30 – 15.50 Zsuzsa Kalla (Petőfi Literary Museum, Budapest)
Homályos kontúrok – Petőfi szerepei / Instabile Konturen. Petőfis Rollen

15.50 – 16.00 Hozzászólások / Q & A

Az előadások angol és német nyelven hangzanak el, mindkét nyelvből szinkrontolmácsolást biztosítunk. / The presentations will be in English and German, with simultaneous interpretation provided in both languages.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek a következő linken / Participation in the conference is free of charge, but prior registration is required and can be done by following the link below:

REGISZTRÁCIÓ / REGISTRATION