Hero / Heritage of Romanticism

A hős / A romantika öröksége / nemzetközi konferencia / 2. nap

Időpont
-
Helyszín
Esemény sorozat
A konferencia előadói között neves hazai és külföldi tudósokat, szakértőket látunk vendégül, akik a hős eszményi figurájának romantikus örökségét és a kulturális nacionalizmus kialakulását vizsgálják.

The lecturers at the conference include renowned hungarian and foreign scholars and experts who study the romantic heritage of heroic ideal and the emergence of cultural nationalism.

REZONANCIÁK / RESONANCES

10.00 - 10.40 Plenáris előadás // Plenary lecture
Krisztina Lajosi (University of Amsterdam)
Romantikus rezonanciák és a nacionalizmus / Romantic Resonances and Nationalism

10.40 - 11.00 Nóra Veszprémi (Masaryk University, Brno)
Művész-hősök az osztrák-magyar nemzeti múzeumokban / Artist-Heroes in the National Museums of Austria-Hungary

11.00 - 11.20 Zsuzsa Varga (University of Glasgow) 
Irodalmi hírnév, szerzőség és intézményesülés – Az irodalmi hírességek kultusza a 19. századi Skóciában és Magyarországon / Literary fame, authorship and institutionalisation: The cult of literary celebrity in 19th century Scotland and Hungary

11.20 - 11.40 Sándor Hites (HUN-REN BTK ITI, Budapest)
A világirodalom mint hőskultusz: Goethe és Thomas Carlyle / World-literature as Hero-worship: Goethe meets Thomas Carlyle

11.40 - 11.50 Hozzászólások / Q & A

11.50 - 13.30 Ebédszünet / Lunch break

 

VÁNDORLÁS / WANDERING

13.30 - 14.10 Plenáris előadás // Plenary lecture
Nicola J. Watson (The Open University, UK)
Zarándoklat a romantikus Európában kilenc tárgy körül / A pilgrimage around Romantic Europe in nine objects

14.10 - 14.30 Veronika Ruttkay (Károli Gáspár University, Budapest)
A hős hasonlóságok tükrében – A skót Petőfi és a magyar Burns / The Hero in Comparison: The Scottish Petőfi and the Hungarian Burns

14.30 - 14.50 Emese Asztalos (Petőfi Literary Museum, Budapest)
A fősodorban – Petőfi és európai kortársai / In the mainstream: Petőfi and his European Contemporaries

14.50 - 15.10 Dobromiła Jankowska (Pan Tadeusz Museum / Ossolinski National Institute, Wroclaw)
A wroclawi Pan Tadeusz Múzeum – Romantikus tartalom egy 21. századi intézményben / Pan Tadeusz Museum in Wroclaw: Romantic content in a 21st century institution

15.10 - 15.20 Hozzászólások / Q & A

15.20 - 15.30 Zárás / Closing

15.30 - 16.00 Kávészünet / Coffee break

16.00 - 17.30 Kiállításvezetés a „Költő lenni vagy nem lenni: Kiállítás Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára” című tárlaton / A visit to the bicentenary Petőfi-exhibition To Be or Not to Be a Poet

Az előadások angol és német nyelven hangzanak el, mindkét nyelvből szinkrontolmácsolást biztosítunk. / The presentations will be in English and German, with simultaneous interpretation provided in both languages.

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet megtehetnek a következő linken / Participation in the conference is free of charge, but prior registration is required and can be done by following the link below:

REGISZTRÁCIÓ / REGISTRATION