A Nemzeti dal ritka, kolozsvári kiadása 1848-ból

Petőfi Sándor talán legismertebb költeménye szorosan összekapcsolódik az 1848-as forradalom eseményeivel. A költő március 13-án született verse két nappal később a történések középpontjába került, hiszen a Pilvax kávéházban nemcsak elszavalta, de a nap folyamán (a 12 ponttal együtt) több lenyomata is készült a Landerer nyomdában.  A hagyomány szerint a vers kezdősorát (Rajta magyar, hí a haza!) Szikra Ferenc hatására írta át, mivel Szikra ezt mondta: „Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, azután rajta!”. A vers röplap formájában gyakorlatilag csak az említett pesti nyomatban ismert, az itt látható kolozsvári kiadás ritkaságnak számít.