Szendrey Júlia jegygyűrűje ereklyetartóban, 1847

Gyűjtemény

A Petőfi Sándor és Szendrey Júlia összetartozását jelképező aranygyűrűn Szendrey Júlia monogramja valamint házasságkötésük dátuma van bevésve: „J. S. 1847.”  A 19. század utolsó harmadában kibontakozó Petőfi-kultusz időszakában helyezték el egy külön erre a célra készített, monstrancia formájú ereklyetartóban.