Cs. Szabó László (1905–1984) apjának, Cs. Szabó Kálmánnak (1878–1952) írott autográf postai levelezőlapja