Kéziratgyűjtemény

A PIM Kézirattára az ország egyik legnagyobb irodalmi dokumentumanyagot őrző gyűjteménye. Gyűjtőköre a 19–21. századi magyar, illetve a határon túli és emigráns magyar nyelvű irodalomra terjed ki, ekképpen az irodalomtudomány, a sajtó- és színháztörténet kutatói számára megkerülhetetlen forrás, ugyanakkor a szakirányú oktatás bázisa. A kéziratok gyűjtése jogelődünk, a Petőfi-kultusz ápolására 1876-ban szerveződött Petőfi Társaság Petőfi-emlékek feltérképezési kezdeményezésével indult meg. 1909-ben a Jókai-gyűjtemény integrálásával a Petőfi Ház megalapításakor intézményesült. A II. világháború után József Attila-, majd Ady Endre-kéziratokkal és -dokumentumokkal egészült ki. Az irodalmi múzeum alapítását követően, 1954 óta fokozódó ütemben, egyre tervszerűbben gyarapodott az állomány, mely mára meghaladja a kétmillió darabot. Az évek folyamán számos nagy értékű írói kézirathagyaték valamint neves magángyűjtők (Ernst Lajos, Szalay József, Szathmáry Lajos) gyűjteményrészei is a Kézirattárba kerültek. A legnagyobb dokumentum-együtteseink között említhetjük Móricz Zsigmond, valamint Szentkuthy Miklós hagyatékát.

Gyarapítási stratégiánkban – a történeti anyag kiegészítését is szem előtt tartva – fő feladatunknak és felelősségünknek a közelmúlt írói hagyatékainak, illetve a kortárs dokumentumok, iratok időben való feltérképezését, az esetleges szétszóródást megelőző begyűjtését tekintjük. 

A kutatók tevékenységét igényeik és javaslataik figyelembevételével, gyűjteményezési gyakorlatunkkal és tájékoztatási munkánkkal támogatjuk. A beérkezett dokumentumokat rendezzük, azaz három nagy csoportra; levelekre, művekre és személyi dokumentumokra (igazolványok, oklevelek, szerződések) osztjuk, majd listát készítünk róluk. Munkánk itt nem fejeződik be, ekkor kezdjük meg az egyes tételek adatbázis-kezelőben való tudományos leírását, elősegítve az apróbb részletekre (a levélpapír fejléce, a képeslap képes oldala vagy az adott dokumentumban említett írók/művek) irányuló filológiai kutatást.

 

jelentősebb dokumentum-együttesek és hagyatékok listája itt érhető el.

Kapcsolat: E-mail: kezirattarikutato@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 130, 117

Kérjük Önöket, hogy kéziratigényeiket legalább két nappal előbb jelezzék!

A félretett kéziratokat állományvédelmi okokból 5 munkanap után visszaosztjuk.

Online katalógus

Új szerzeményeinkből