Könyvgyűjtemény

A Petőfi Irodalmi Múzeum 1954-ben a Petőfi Ház jogörököseként jött létre. Így jelentős muzeális könyvgyűjteményének alapját is onnan örökölte. A mára közel félmilliós állomány az alapítás óta folyamatosan gazdagodik, számos felbecsülhetetlen értéket jelentő dokumentumot őriz, és a magyar irodalomtörténet-írás megkerülhetetlen szakkönyvtárává vált.

Könyvtárunk nem csupán hagyományos értelemben vett könyvtár. Nemcsak a tudományos kutatást és oktatást szolgálja, hanem az ide kerülő dokumentumokat múzeumi műtárgyakká is emeli, így azok egyes kiállításokban is szerephez jutnak. Ezzel a kettős feladatkörrel egyedülálló a magyar múzeumi könyvtárak között. Ez tükröződik az állomány kezelésében is. A feldolgozó munka során részletes állapotleírást készítünk az egyes műtárgyakról. Feltűntetjük a kötet egyediségét, azaz a benne szereplő dedikációkat, autográf bejegyzéseket, ex libriseket. Minden esetben rögzítjük a kötet tervezőjét, illusztrátorát, a kötés sajátosságait, a könyv-tárgy művészi megformáltságát. Gyűjteményünkben számos könyvművészeti ritkaságot őrzünk, a magyar könyvtervezők nagy alakjainak (pl. Kner Imre, Kozma Lajos, Haiman György), vagy műhelyeinek munkáiból.

Könyvtárunk a magyar irodalom, a magyar irodalomtörténet szakkönyvtára. Gyűjtőkörébe tartozik a klasszikus magyar irodalom, az irodalomtörténet-írás, és az irodalmi muzeológia témaköre. Kiemelt feladatunk az első kiadások gyűjtése. Ezen kívül arra törekszünk, hogy a magyar irodalom alkotásainak itthoni és külföldi kiadásait egyaránt beszerezzük. Számos rendkívül értékes első megjelenést őrzünk gyűjteményünkben, például Bessenyei György több munkáját (Buda tragédiája, 1773, A filosófus, 1777, Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék, 1790.) vagy a Lúdas Matyi első kiadását, Petőfi első szövegkiadásait, vagy éppen az 1651-ben megjelent Adriai tengernek Syrenaia című Zrínyi-munkát.

Könyvgyűjteményünkben jelentős könyvritkaságok is megtalálhatók. Ilyen például egyik nagybecsű szerzeményünk, a Vizsolyi Biblia (1590) egy példánya, vagy A helység kalapácsának egy olyan kiadása, melyet feltehetően maga a szerző, Petőfi Sándor illusztrált. De megtalálható gyűjteményünkben Jókai Mór könyvtárának számos könyvművészeti ritkasága is.

Gyűjteményépítési munkánk magába foglalja a kortárs magyar irodalom beszerzését is. Szoros kapcsolatot ápolunk számos szerzővel, kiadóval, irodalmi műhellyel itthon és határainkon túl, valamint különböző társintézményekkel, hazai és külföldi múzeummal és könyvtárral. Így gazdagíthatjuk állományunkat olyan kiadványokkal, melyek más magyarországi könyvtárakban nehezen érhetők el.

A magyar irodalom legnagyobbjai közül számosan testálták könyvgyűjteményüket a Petőfi Irodalmi Múzeumra, így ezen írói könyvtárak is nálunk kerültek méltó elhelyezésre. Ezen kívül vásárlás útján is hozzájutunk írói, irodalomtörténészi gyűjteményekhez. A teljes hagyatékokon túl számos nagy alkotóművész könyvtárából őrzünk kiemelkedő darabokat, mint például Radnóti Miklós hagyatékának néhány kötetét.

Több ezerre tehető dedikált köteteink száma. Az egyes írói hagyatékokban nagyon sok ilyen akad, ezek nagyon fontos forrásul szolgálnak a kutatóknak. A dedikálók és a címzettek között a Reformkortól napjainkig számos szerző megtalálható. Ezek a különleges példányok gyakran kiállításainkban is felbukkannak.

Könyvtárunk gyűjteményének egyik fontos része az emigrációs irodalom. Gyűjteményünk egyedülálló, számos kötet és folyóirat kizárólag nálunk található meg Magyarországon. 

 

A legtöbb projektünk nem valósulhatott volna meg a nálunk dolgozó gyakornokok és önkéntesek nélkül. Köszönjük a munkájukat! Árosy Lajos, Bozóki Zsuzsa, Buday Andrea, Horváth Ádám, Lőrentz Éva, Németh Kálmánné, Piller Mónika, Széchenyiné Harsányi Judit 

 

Kapcsolat: E-mail: kutatoszolgalat@pim.hu, Telefon: + 36 1 317 3611 / 217

Online katalógus