Varga Katalin

tiszteletbeli főmuzeológus / Kézirattár

Telefonszám
327-36-11
Mellék
220
Szakterület
Irodalomtörténész, bibliográfus
20. századi irodalmi szövegek sajtó alá rendezése, kiállítás-rendezés, szerkesztés
Végzettség
1980–1983 ELTE BTK szakinformatika (posztgraduális)
1971–1978 ELTE BTK könyvtár–magyar szak
Publikációk

„Egy ember, akit még eddig nem ismertünk.” A Petőfi Irodalmi Múzeum Jókai-gyűjteményének katalógusa 1–2. (szerk. CSORBA Csilla, felelős szerk. VARGA Katalin) (Budapest: PIM 2004, 2006)

Márai Sándor bibliográfia (szerk. MÉSZÁROS Tibor, lekt. VARGA Katalin) (Budapest: PIM 2003)

Babits Mihály. Bibliográfia (szerk. STAUDER Mária – VARGA Katalin) (Budapest: Magyar Irodalom Háza 1998) (PIM–XX. századi magyar írók bibliográfiái 3.)

Németh László. Bibliográfia (szerk. HARTYÁNYI István – KOVÁCS Zoltán – VARGA Katalin) (Budapest: PIM 1992) (PIM–XX. századi magyar írók bibliográfiái 2.)

Radnóti Miklós. Bibliográfia (szerk. NAGY Mariann – VARGA Katalin) (Budapest: PIM 1989) (XX. századi magyar írók bibliográfiái 1.)

Szövegkiadás

"Kinematográf gyorsaságával jönnek egymásután a nagy események” Bölöni Györgyné, Itóka naplója (1914. július 25.–augusztus 19.) Holmi 2014/11.

„…hogy ez a háború bekövetkezhetett, az emberi kultúra általános és egyetemes csődjét jelenti” Válogatás Reményik Sándor rokonaihoz, barátaihoz írott leveleiből (1914–1918) Holmi 2014/11.

„…az ember otthonabbul érzi magát idekinn, ha Csészabóval válthat jelet”. Szabó Zoltán hat, Cs. Szabó Lászlónak írott levele (1950–1951) Irodalomismeret 2013/1.

„… így kezdődöm én a Névtelen Jegyzőnél.” Szabó Zoltán levelei Ortutay Gyulának 1–2 . Holmi 2012/6. 689–701, 2012/7. 873–885.

„ … akciónk egészen komoly”. Szabó Zoltán levelei Buday Györgyhöz 1934–1935. Forrás 2012/6. 75–92.

KÁLMÁN Kata: A Csibe ügy. Egy fotográfus naplója Móricz Zsigmond utolsó éveiről (Budapest: Palatinus 2012)

„…üsse laposra őket az istennyila.” Radnóti Miklós sajtópere Holmi 2009/11.

„…az égre írj, ha minden összetört!” Radnóti Miklós és kortársai (Budapest: PIM 2009)

„És ámulok, hogy elmulok” József Attila-iratok (Budapest: PIM 2005)

„…or not to be.” Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez (Szerk., jegyz., mutatók és adattár) (Budapest: Argumentum–PIM 2004)

Rejtő Jenő: Csavargó baedeker. Útijegyzetek (Szerk., utószó és jegyz.) (Szeged: Szukits 2003) (Modern klasszikusok)

Rejtő Jenő: Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam. Útijegyzetek (szerk., utó­szó és jegyz.) (Szeged: Szukits 1999)

Tanulmány

"Egyszer és azóta sem. Önkéntes fényképész szövetkezet a Millenniumi Kiállí­táson" Budapesti Negyed 1997/tavasz 119–144. [Az Orbis Pictus – város-(fotó)-történet c. tematikus szám.]

Kiállítások

„Maradni szégyen, veszni borzalom” Magyar írók az első világháborúban (PIM, Budapest 2014)

Hazugság nélkül. Kamarakiállítás Szabó Zoltán születésének 100. évfordulójára (PIM, Budapest 2012)

„…az égre írj, ha minden összetört!” Radnóti Miklós és kortársai – a költő születésének 100. évfordulója tiszteletére (PIM, Budapest 2009)

Berzsenyi-kéziratok. A PIM gyűjteményébe újonnan került kéziratok bemutatása (PIM, Budapest 2007)

A magasság vágya. Kamarakiállítás a Kézirattár új, a Digitális Irodalmi Akadémia támogatásával megvett dokumentumaiból (PIM, Budapest 1999)

A múlandóság cáfolatául.” Kamarakiállítás Devecseri Gábor hagyatékának bemutatására (PIM, Budapest 1997)

Elismerések
Móra Ferenc-díj (2006)