Parádi Andrea

tudományos titkár / Főigazgatóság

Telefonszám
317-36-11
Mellék
212
paradi.andrea@pim.hu
Szakterület
irodalomtörténész
16. századi magyar irodalom, digitális textológia, Kosztolányi Dezső műveinek szövegkritikai problémái
Végzettség
doktori abszolutórium (ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola)
magyar nyelv és irodalom (ELTE BTK)
bölcsészettudományi informatika önálló program (ELTE BTK)
angol-magyar tanári képzés (JGyTF)
Publikációk

Tanulmány

"Az igazi varázsló. A bábjátékos keletkezéstörténetéről" in: Kosztolányi színpadi művei: Tanulmányok. (szerk. BUCSICS Katalin) (Budapest: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport 2017) 165-176.

"Kosztolányi-versek Csáth Géza füzetében" Iris 2012/1. 79-89.

"Históriás énekek a Magyar Athenasban" in Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára (szerk. CSÖRSZ RUMEN István) (Budapest: MTA ITI 2010)

"Internetes kritikai szövegkiadás" in A magyar irodalom filológiája (szerk. KISS FARKAS Gábor – HEGYI Ádám) (Budapest: Gépeskönyv 2005) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-irodalom/ch13.html

"Balassi istenes énekei az 1666. évi lőcsei kiadásban" in Balassi Bálint és a reneszánsz kultúra: Fiatal kutatók Balassi-konferenciája (szerk. KISS FARKAS Gábor) (Budapest: 2004) 147–153.

 

Szövegkiadás

Kosztolányi Dezső, Aranysárkány (szerk. BENGI László – PARÁDI Andrea) (Pozsony: Kalligram 2014)

Kosztolányi Dezső, Édes Anna (szerk. VERES András, s. a. r. PARÁDI Andrea – JÓZAN Ildikó – VERES András – SÁRKÖZI Éva – LIPA Tímea) (Pozsony: Kalligram 2010)

Gergei Albert, Árgirus históriája (internetes kritikai kiadás, technikai szerk. ELEK Márton) (Budapest: Gépeskönyv 2005) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/argirus-historiaja/adatok.html

 

Előadás

A keletkező szöveg. Kéziratok Kosztolányi alkotói műhelyéből (A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája, a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának Textológiai Munkabizottsága, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága Filológiai és textológiai kérdések a 20. századi klasszikusok szövegkiadásaiban című tudományos tanácskozása, Miskolc, 2012. április 24–25.)

»Egy és más az írásról« – Kosztolányi alkotói módszeréről az Aranysárkány és az Édes Anna kéziratának tükrében"

A József Attila Társaság és a Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar "Testvérünk voltál és lettél apánk"  József Attila és Kosztolányi Dezső – Költők és koruk konferencia IV. című rendezvénye, Szabadka, 2011. szeptember 16-18.TEI-XML in hipertext.hu: Informatika az irodalomtudományban (Bibliopolisz Online Kiadó 2009, augusztus 3.) http://www.hipertext.hu/story/tei-xml

"Széphistória és irodalomtudomány" in A magyarságtudományok önértelmezései. A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája, Budapest, 2008. augusztus 22-24. (szerk. DOBOS István, BENE Sándor) (Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2009)

Elismerések
Ösztöndíj
Phd-ösztöndíj (2003-2006)
ELTE HÖK tudományos ösztöndíja (2000-2001)
Egyebek

Tudományos tevékenység

A Kosztolányi Dezső összes művének kritikai kiadását végző  MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport tagja

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja