Dr. Kovács Ida

tiszteletbeli főmuzeológus / Művészeti, Relikvia-és Fotótár

kovacs.ida@pim.hu
Szakterület
Irodalomtörténész, fotótörténész
19. századi magyar írók kultuszának kutatása; 20. századi fotó és ikonográfiai kutatások; irodalmi, képzőművészeti és fotókiállítások rendezése
Végzettség
PhD fokozat (ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, Művelődéstörténet, 2011)
magyar (ELTE)
fotótörténész (ELTE)
magyar-orosz (Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger)
Publikációk

Katalógus, ikonográfia

Ottlik képeskönyv 2.  (bőv., jav. kiadás, a fényképeket valamint az idézeteket vál., az utószót és az életrajzi kronológiát írta KOVÁCS Ida, bev. esszé TANDORI Dezső) (Budapest: PIM 2013)

Az emberiség haladt, ha az egyén nem vette is észre. Madách Imre és Az ember tragédiája [kiállítási katalógus] (szerk. KOVÁCS Ida) (Salgótarján: MIK Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ 2012)

Halkan szitál a tört fény: Kosztolányi Dezső összes fényképe (a kötetet összeáll., szerk. és az utószót írta KOVÁCS Ida, előszó FRÁTER Zoltán) (Budapest: PIM 2006)

Halotti maszk–élőmaszk (szerk. E. CSORBA Csilla, KOVÁCS Ida) (Budapest: PIM 2006)

Ide sereglik, ami tovatűnt: József Attila összes fényképe (szerk., utószó KOVÁCS Ida, előszó BENEY Zsuzsa) (Budapest: PIM 2005)

Ottlik-képeskönyv (a képeket, valamint az idézeteket vál., az utószót és az életrajzi kronológiát írta KOVÁCS Ida) (bev. esszé TANDORI Dezső) (Budapest: PIM 2003)

Szerkesztés, szöveggondozás

A Szép és a Jó. Kazinczy és a művészetek [kiállítási katalógus] (szerk. KOVÁCS Ida) (Budapest: PIM 2009-2010)

KOSZTOLÁNYI Dezsőné, Karinthy Frigyesről (s. a. r., jegyzeteket készítette KOVÁCS Ida) (Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó 1988)(Irodalmi Múzeum)

Újra közölve: Kosztolányi Dezsőné Halmos Ilona, Karinthyról (Budapest: Noran 2004)

Ment-e a könyvek által a világ elébb? 26 vers Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulóján (szerk. KOVÁCS Ida) (Budapest: PIM 2001) 212.

NAGY Lajos, Egy lány a századfordulón, A fiatalúr megnősül (szerk., s. a. r., utószó Kovács Ida) (Budapest: Unikornis 1998) (A Magyar Próza Klasszikusai, 62) 329–335.

KOSZTOLÁNYI Dezső, Napló: Igen becses kéziratok (1933–1934) (s. a. r. KELEVÉZ Ágnes, KOVÁCS Ida) (Budapest: Múzsák Közművelődési Kiadó 1985) (Irodalmi Múzeum)

Újra közölve: KOSZTOLÁNYI Dezső, Levelek – Naplók (kiad. RÉZ Pál) (Budapest: Osiris 1996) (Osiris Klasszikusok)

Tanulmány

"Gyöngyössi János Kazinczy kánonjában, Múzsák Kertje" in NYÍRI Péter (szerk.): Létünk hajléka: az anyanyelv A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 3. (Sátoraljaújhely-Széphalom 2015) 79-89.

"Ottlik bibliája. Egy lehetséges kutatás körvonalai, »…száz év múlva is emlékezett dolgokra…« Ottlik Géza első évszázada" Savaria University Press 2015. 239-242.

"Csokonai regmeci látogatásának narratívái" in A Kazinczy Társaság évkönyve (Széphalom: Kazinczy Ferenc Társaság 2015) 45-59.

"Egy látogatás emlékezethellyé avatása. Kazinczy látogatása Kenderesi Mihálynál Kolozsváron" in A nyelv lelke, a lélek nyelve: Előadások, tanulmányok (szerk. NYÍRI Péter) (Sátoraljaújhely-Széphalom: PIM A Magyar Nyelv Múzeuma 2014) (Múzsák Kertje. A Magyar Nyelv Múzeuma Füzetei 2.) 151–165.

"Számadás a tálentomról – Karinthy Frigyes emlékkiállítás" in Az irodalmi kiállítás természetrajza (Múzeumpedagógiai füzetek, szerk. GULYÁS Gabriella) (Budapest: PIM 2013) 133-146.

KOVÁCS Ida – GYAPAY László: "A Szépmesterségek. Kazinczy-kiállítás Sátoraljaújhelyen" in Irodalomismeret 2013/4. 161-177.

„»Hol reményben – hol bánatban« – Vörösmarty emlékezete. A kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékmúzeum 2012. március 14-én megnyílt új, állandó kiállítása" in A vén cigány (szerk. Fűzfa Balázs) (Szombathely: Savaria University Press 2012) 373-382.

Az emberiség haladt, ha az egyén nem vette is észre. Madách Imre és Az ember tragédiája (Kiállításvezető, szövegek: Gyapay László és Kovács Ida, szerk. Kovács Ida) (MIK Nógrád Megyei Intézményfenntartó Központ – NMMSZ Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 2012) 28.

"Huszadik századi magyar művészet magyar írók hagyatékából" in Az irodalom emlékezete: Tanulmányok az irodalmi muzeológiáról (szerk. CSÉVE Anna, LENKEI Júlia, SULYOK Bernadett) (Budapest: PIM 2010) 171-180.

"Egy írói látogatás és előzményei. Kazinczy és Pálóczi Horváth Ádám barátságának kezdete" in Ragyogni és munkálni. Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről (szerk. DEBRECZENI Attila, GÖNCZY Mónika) (Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2010) 390-406.

„»Jókai a mienk!« A rév-komáromi Jókai-ünnepségek" in Évek és színek. Tanulmányok Fábri Anna tiszteletére hatvanadik születésnapja alkalmából (szerk. STEINERT Ágota) (Budapest: Kortárs 2005) 269–280.

"Bébé, a festő. Ottlik Géza és a képzőművészet" in Kultusz, mű, identitás. Kultusztörténeti tanulmányok 4. (szerk. KALLA Zsuzsa, TAKÁTS József, TVERDOTA György) (Budapest: PIM 2005) (A Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvei 13.) 269–288.

"Irodalmi vitorlázások, avagy írószalon Balatonfüreden" Új Horizont 2000/1. január–február– március. 87–93.

Előadás

A projektmódszer a kiállítás-rendezésben – esettanulmány I-II.  Elhangzott 2010. február 2-án Szentendrén, a „Múzeumok Mindenkinek Program” keretében, a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ által múzeumi szakembereknek és pedagógusoknak szervezett Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában című szakmai továbbképzésen.

Hommage à György Buday. Elhangzott 2007. október 18-án a Londoni Magyar Intézetben a Buday György-kiállítás (rendező Kovács Ida) megnyitójaként.

László Németh’s Tolstoyan picture. Elhangzott 2003. szeptember 12-én a Literary Museums in the Context of World Culture címmel Tolsztoj születésének 175. évfordulója alkalmából megrendezett (ICOM ICLM) konferencián Moszkvában.

Maszk az irodalomban – írók maszkjai. Elhangzott a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszékén 2001. december 4-én.

Nagy Lajos, a lázadó ember. Elhangzott 1992. január 16-án Művész és szerep című konferencián Budapesten.

Kiállítások

„Az emberiség haladt, ha az egyén nem vette is észre.”  Madách Imre és Az ember tragédiája (állandó kiállítás, Csesztve 2012)

„Minden megvan.”  100 éve született Ottlik Géza (PIM, Budapest 2012)

„Hol reményben, hol bánatban”  (A kápolnásnyéki Vörösmarty-emlékház állandó kiállítása 2012)

Folyamút Indiában”  Šwierkiewicz Róbert festőművész kiállítása (PIM, Budapest 2011)

„Idővesztés”  Klimó Károly festőművész kiállítása (PIM, Budapest 2010)

„A Szép és a Jó”  Kazinczy és a művészetek (PIM, Budapest 2009)

Sajdik Ferenc irodalmi karikatúrái, Budapest, PIM, 2007.

Elismerések
Móra Ferenc-díj, 2010
Nívódíj, 2001
Kiváló Munkáért, 1989
Mniszteri Dicséret, 1984
Egyebek

Tudományos közélet

Kassák Alapítvány, kuratóriumi tagság

Magyar Fotótörténeti Társaság. tagság