Dr. Kelevéz Ágnes

tiszteletbeli főmuzeológus / Médiatár

Szakterület
Textológia, Babits Mihály életműve
A 20. század első felének magyar irodalma, a Nyugat története

Végzettség
PhD fokozat
magyar-francia-esztétika (ELTE)
Publikációk

Könyv

A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez (Budapest: Argumentum 1998)

„Kit új korokba küldtek régi révek” Babits útján az antikvitástól napjainkig (Budapest: PIM 2008)

Szerkesztés

Nyugat-képeskönyv, Fotók, dokumentumok a Nyugat történetéből (szerk. KELEVÉZ Ágnes – SZILÁGYI Judit) (Budapest: PIM 2009)

Ahol a maximum volt a minimum. Emlékezések a régi Eötvös Collegiumra (Budapest: ELTE Eötvös József Collegium – PIM–Argumentum 2007)

Babits Mihály kéziratai és levelezése. I-IV. [Kéziratkatalógus] (szerk. CSÉVE Anna – KELEVÉZ Ágnes – LÁNG József – MELCZER Tibor – NEMESKÉRI Erika – PAPP Mária)  (Budapest: Argumentum 1994) 

Mint különös hírmondó. Tanulmányok, dokumentumok Babits Mihály születésének 100. évfordulójára (Budapest: PIM – Népművelés Propaganda Iroda 1983)

Szövegkiadás

Babits Mihály összegyűjtött versei (Budapest: Századvég (Osiris) 1993, 1995, 1997, 2002, 2007)

Tanulmány

"Az átrendezés szenvedélye: Versciklusok a fiatal Babitsnál" Danubius Noster: Az Eötvös József Főiskola Tudományos Folyóirata 2014/1-2. 105-120.

"Guérin: Babits talányos című, ismeretlen verse" Új Dunatáj 2013/3-4. 33-40.

"A fiatal Babits költői menedéke: az intertextualitás" in Egy közép-európai értelmiségi napjainkban: Tverdota György 65. születésnapjára (szerk. ANGYALOSI Gergely, E. CSORBA Csilla, GINTLI Tibor, VERES András) (Budapest: Elte BTK 2012) 213-222.

"Babits magyar szonettjei Irodalomtörténet" 2012/2. 222-234.

"A virtuális kiállítás médiatári lehetőségei: Emlékezések Nemes Nagy Ágnesre a pimmedia honlapján" Irodalomismeret Online 2012/1. http://www.irodalomismeret.hu/linkek/175

„»A leghomerosibb zamatú költemény« Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairól" ItK 2011/1. 43-92.

"Teremtő múltfeldolgozás. Bergson időszemléletének hatása az Esti kérdésben" in Esti kérdés. A tizenkét legszebb magyar vers 4. (szerk. FŰZFA Balázs) (Szombathely: Savaria University Press 2009) 11-32.

„»Szántszándékos anachronizmusok«” Idézésfajták időjátéka Babits műveiben" Holmi 2009/4. 476-489.

CD

Aranyhangok I. Válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatárának gyűjteményéből (szerk. KELEVÉZ Ágnes) (Budapest: PIM 2003)

KERTÉSZ Imre, Hangoskönyv (szerk. KELEVÉZ Ágnes – HAFNER Zoltán) (Budapest: Magvető–PIM 2004)

ESTERHÁZY Péter, Egy nő (szerk. KELEVÉZ Ágnes) (Budapest: Magvető – PIM 2004)

Esti kérdés. Babits Mihály olvassa fel műveit. Az MR és a Petőfi Irodalmi Múzeum archív  hanggyűjteményéből (szerk., a bevezetőt írta KELEVÉZ Ágnes) (Budapest: PIM 2008)

Kelettől Nyugatig. Mesélő térképek a Nyugat íróinak életéről (szerk. KELEVÉZ Ágnes – Szilágyi Judit) (Budapest: PIM 2009)

Nyugat-mozi. Archív filmfelvételek a Nyugat íróiról [DVD] (szerk., a jegyzeteket írta KELEVÉZ Ágnes – KEMÉNY Aranka – SZILÁGYI Judit, A Magyar Nemzeti Filmarchívum anyagából gyűjtötte BALOGH Gyöngyi, a filmet készítette RAUM Attila) (Budapest: PIM 2009)

Aranyhangok V. Válogatás a Petőfi Irodalmi Múzeum Médiatárának gyűjteményéből (szerk. KELEVÉZ Ágnes) (Budapest: PIM 2011)

 

Kiállítások

Ez bejött! Új szerzemények A-tól Z-ig (társrend. SZILÁGYI Judit) (PIM, Budapest 2015)

100 éves a Nyugat (társrend. SZILÁGYI Judit) (PIM, Budapest, 2008)

A romlás virágai. 150 éves Baudelaire verskötete (társrend. JÓZAN Ildikó – LUKÁCS Ágota) (PIM, Budapest, 2007)

“Látkép gesztenyefával” Emlékkiállítás Nemes Nagy Ágnes 80. születésnapja alkalmából (társrend. KEMÉNY Aranka) (PIM, Budapest, 2002)

Tisztelet a Nyugat szerkesztőinek. Kiállítás a kilencvenéves folyóirat emlékére (PIM, Budapest, 1998)

Virtuális kiállítás

Emlékezések Vas Istvánra, Nemes Nagy Ágnesre és Ottlik Gézára [interjú-sorozat], www.pimmedia.hu

Elismerések
Pulszky Ferenc-díj, 2011
Szép Magyar Könyv, közönségdíj (Nyugat-képeskönyv), 2009
Nívó díj (Nyugat 100 kiállítás), 2008
Móricz-díj, 1990
Egyebek

 Tudományos közélet 

Az MTA Textológiai Bizottság titkára 1989-től, majd tagja 2000-től, társelnök 2015.

Az ELTE Alumni Alapítvány tagja, 2008-tól.