Helmich Katalin Anna

múzeumpedagógus / Mesemúzeum

Telefonszám
202-40-20
helmich.katalin@pim.hu
Szakterület
A Mesemúzeum irányítása
Múzeumpedagógiai programok kidolgozása, lebonyolítása
Kiállításrendezés
Végzettség
PhD abszolutórium (PTE Pszichológiai Intézete Doktori Iskola)
pedagógia szakos bölcsész (ELTE BTK)
Publikációk

Fordítás

Erik H. Erikson: Gyermekkor és társadalom (Budapest: Osiris 2002)

Cikk, tanulmány

"Magyar Mesemúzeum és Meseműhely, a Petőfi Irodalmi Múzeum új filiáléja. Megalakulás és működés: az elmúlt két év tapasztalatai" Irodalomismeret 2013/2.

"A generativitás fogalma és a nemzedékek egymásrahatása" in Generációk a történelemben A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 2007. évi konferenciájának kötete (szerk. Gyáni Gábor – Láczay Magdolna) (Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola GTK 2008)

2004–2005: Múzeumpedagógiai cikkek a Petőfi Irodalmi Múzeum lapjában

"A Családi iskola egyedi tanmenete és taneszközei" Könyv és Nevelés 2003/2.

Kiállítások

75 éves az Ünnepi Könyvhét (kamarakiállítás, PIM, Budapest 2002)

A magyar tündérmese világa (a Mesemúzeum állandó kiállítása 2012)

A mese útja  (kamarakiállítás a magyar népmesegyűjtésről 2012)

Kincseskamra  (kortárs gyerekirodalmi kamarakiállítás 2016)

Elismerések
Köztársasági ösztöndíj (2001)
Oktatási tevékenység

Múzeumpedagógiai foglalkozások vezetése.