Dr. Czifra Mariann

tudományos munkatárs / Főigazgatóság

czifra.mariann@pim.hu
Szakterület
A magyar felvilágosodás irodalma; Kazinczy Ferenc munkássága, különös tekintettel a levelezésre és az irodalomtörténeti, nyelvújítási munkásságra; kéziratos hagyatékok hagyományozódása, textológia elméletek, magyar nyelvújítás, digital humanities.
Végzettség
2011 PHd
2004–2007 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar és Európai Felvilágosodás doktori iskola, 2011.
2002–2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar filozófia szak, 7 szemeszter.
2000–2003 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar szak, magyar szakos bölcsész és középiskolai tanár
1998–2000 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar szak alapképzés
Publikációk

Publikációi jelentek meg az Irodalomtörténeti Közleményekben, az Irodalomtörténetben, a Vörös Postakocsiban, a Korall Társadalomtörténeti folyóiratban, a Többletben, a Széphalom – a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyvében, a Lymbusban és tanulmánykötetekben. 2014-ben irodalomtörténeti szakértője és lektora volt a Petőfi Irodalmi Múzeum – Magyar Nyelv Múzeuma Nyelvlesen. Kalandozások a magyar nyelv körül című interaktív kiállításának. 2009-ben a Petőfi Irodalmi Múzeum A Szép és a Jó – Kazinczy és a művészetek című kiállításának irodalomtörténeti asszisztense volt.

Elismerések
2013–2016 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (adományozta az MTA)
2013 Martinkó András-díj (adományozta az MTA Irodalomtudományi Intézet 19. Századi Osztálya)
2012 Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíja
2002 Köztársasági Ösztöndíj
Egyebek

2012–2016 MTA TKI által támogatott DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport (2006 TKI207), a projekt címe: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából (tudományos munkatárs)
2015 Eötvös József levelezése (OTKA 112137) résztvevő
2011–2012 Kölcsey Ferenc műveinek kritikai kiadása (OTKA K 91067) munkatárs
2010-től Kazinczy kritikai kiadás (OTKA K 81585, majd K108831) résztvevő
2007–2012 MTA TKI által támogatott DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport (2006 TKI207), a projekt címe: Kritikai kiadások a klasszikus magyar irodalom korszakából (tudományos segédmunkatárs)
2005–2006 Kazinczy Ferenc művei. Kritikai kiadás (OTKA T 49437) résztvevő