Dr. Cséve Anna

muzeológus / Kézirattár

cseve.anna@pim.hu
Szakterület
Irodalomtörténész, textológus
Móricz Zsigmond életműve, a 19. század fordulójának prózája
Végzettség
magyar nyelv és irodalom, történelem (JATE )
Publikációk

Könyv

Móricz Zsigmond. Élet-kép sorozat (Budapest: Elektra Kiadóház 2005)

Az írás gyeplője. Szövegalakítás Móricz Zsigmond elbeszélő gyakorlatában (Budapest: Fekete Sas 2005)

Szöveggondozás

MÓRICZ Zsigmond, Naplók. 1926-1929 (Budapest: Noran 2010)

MÓRICZ Zsigmond, Naplójegyzetek. 1919 (szerk., előszó/utószó) (Budapest: Noran 2006)

MÓRICZ Zsigmond, Naplók. 1925-27 (Budapest: Noran 2004)

Novellák a századvégről és századelőről (szerk. és utószó) (Budapest: Unikornis 1998)

Babits Mihály kéziratai és levelezése. I–IV (társszerk. LÁNG József) (Budapest: Argumentum 1994)

KEMÉNY Simon, Napló. (társszerk. KOVÁCS Béla) (Budapest: Magvető 1987)

Katalógus

Párizs nem ereszt el. Magyar írók Párizs-élménye 1900-1939 (összeáll. E. CSORBA Csilla) (Budapest: PIM  2005) Literaturmuseum Petőfi. Ein kurzer Überblick (rend. Csilla E. CSORBA, Rita RATZKY) (Budapest: PIM 2004)

A guide to the Museum of Literature Petőfi (ed. by Csilla E. CSORBA, Rita RATZKY) (Budapest: PIM 2004)

Az európai öntudat írói (szerk. KELEVÉZ Ágnes, az íróportrék szövegeit írta és összeáll. CSÉVE Anna et al.) (Budapest: PIM - KIK 1999)

Szerkesztés

Ködlovagok. Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón 1880-1914 (társszerk. BAUERNHUBER Enikő, KÓMÁR Éva, KŐRÖS Kata) (Budapest: PIM 2011)

Az irodalom emlékezete. Tanulmányok az irodalmi muzeológiáról (társszerk. LENKEI Júlia, SULYOK Bernadett) (Budapest: PIM 2008)

Modell és társ. Móricz Zsigmond szerelmei (Budapest: Holnap 2005)

A forradalom után. Vereség vagy győzelem? (Budapest: PIM 2001)

Nemzeti romantika és európai identitás. Tanulmányok a romantikáról (Budapest: PIM 1999)

A forradalom után. Vereség vagy győzelem? (Budapest PIM 2001)

Tanulmányok

"MÓRICZ Zsigmond: Kossuth-szobor" (szöveggond., jegyz.) Holmi 2012/április. 410-412.

"A józanul frusztrált ember. Interjú Móricz Zsigmond Rokonok című regényének filmadaptációjáról" (szerk. FORGÁCS Iván) Muszter 2006/április.

"Ősidők végtelensége. A népdalgyűjtő Móricz Zsigmond és Bartók Béla Magyar Múzeumok 2006/1.

"Móricz Zsigmond 1919-es naplójegyzeteiről" Élet és Irodalom 2006. május 16.

"Szituálatlan üzenetek. Az újraolvasás és újraírás alternatíváiról a Tragédiában" in Az újraolvasott Móricz. előadások és tanulmányok (szerk. ONDER Csaba) (Nyíregyháza: NYF BTMFK Irod. Tansz.2005) 80-89.

Kiállítások

 Ködlovagok. Irodalom és képzőművészet találkozása a századfordulón 1880-1914 (társrend. BAUERNHUBER Enikő, KÓMÁR Éva, KŐRÖS Kata) (PIM 2010)

„...magányosan szálló S...”. Szép Ernő emlékkiállítás (PIM 2003)

„...akcióba kezd az arc...” . Móricz-portré (PIM 2002)

Elismerések
Belváros-Lipótváros önkormányzatának díja (2012)
Móricz Zsigmond-díj; 1987. (fiatal kutatók)