Szövegkiadások

Kategória
Bálint, nevezetben ki voltál Balassa
Magyar költők versei Balassi Bálintról
Kovács Sándor Iván és Praznovszky Mihály vezetésével összeáll. az ELTE irodalomszervezés c. szemináriumának hallgatói
Petőfi Irodalmi Múzeum, 1994. 134 p. ill.
 
Egy barátság levelekben: Gulyás Pál és Németh László levelezés
Sajtó alá rend.: Gulyás Klára, G. Merva Mária, utószó: Gulyás Klára
Petőfi Irodalmi Múzeum, 1990. 523 p. [8] t. ill.

Móricz Zsigmond, a Nyugat szerkesztője.
Levelek. Vál., sajtó alá rend., jegyz.: H. Bagó Ilona, Papp [Cséve]Anna, Tasi József, Tóth Anna. Utószó: Tasi József. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1984. 506 p.
Emlékezések. Irodalmi Múzeum 1.Összeáll.: a PIM dokumentációs csoportja. (Sajtó alá rend.: Vezér Erzsébet). Bp., [Petőfi Irodalmi Múzeum], 1967. 136 [1] p.
 
Mikes Lajos levelesládájából. Irodalmi Múzeum 2. (Sajtó alá rend., előszó, jegyz.: Illés Ilona). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1968. 201 [3] p.
 
Ifjú szívekben élek? (Vallomások Adyról.) Irodalmi Múzeum 3. (Sajtó alá rend., előszó: Vezér Erzsébet, gyűjtötte a PIM dokumentációs csoportja). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1969. 143 p.
 
Bártfay László naplójából. 1. 1838–1841. Irodalmi Múzeum 4. (Vál., jegyz.: Jenei Ferenc). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1969. 236 [4] p.

Bártfay László naplójából. 2. 1849–1851. Irodalmi Múzeum 5. Bártfay László vál. levelei Kölcsey Ferenchez. (Összeáll., jegyz.: Jenei Ferenc). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1969. 214 [2] p.
 
Írói vallomások. (Összeáll., bev.: Tóbiás Áron). Irodalmi Múzeum 6. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1971. 194 p.
 
Eötvös József kiadatlan írásai. (1846. május–1848. február). Irodalmi Múzeum 7. Összáll., sajtó alá rend., bev., jegyz.: Fenyő István. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1971. 169 p.
 
Vallomások a Nyugatról. Irodalmi Múzeum 8.Sajtó alá rend.: Rónay László. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1971. 193 p.
 
Ifjú szívekben élek? (Vallomások Adyról). Irodalmi Múzeum 9. Gyűjt. a PIM Hangtárának munkatársai. Második, módosított kiadás. [Összeáll.: Vezér Erzsébet]. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1972. 145 [3] p.
 
Vita a Nyugatról. Az 1972. ápr. 27–i Nyugat–konferencia. Irodalmi Múzeum 10. Szerk., sajtó alá rend.: Kabdebó Lóránt. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1973. 278 p.
 
Ady és Bölöni Párizsában. (Itóka naplójegyzeteiből). Irodalmi Múzeum 11. Bev., sajtó alá rend., jegyz.: Illés Ilona. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1974. 190 p.
 
Feljegyzések és levelek a Nyugatról. Sajtó alá rend.: Vezér Erzsébet.Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye. Bp., Akadémiai Kiadó– MTA Irodalomtudományi Intézete–Petőfi Irodalmi Múzeum. 1975. 546 p.
 
József Attila válogatott levelezése. Új Magyar Múzeum. Irodalmi dokumentumok gyűjteménye Sajtó alá rend.: Fehér Erzsébet. Bp., Akadémiai Kiadó– MTA Irodalomtudományi Intézete–Petőfi Irodalmi Múzeum, 1976. 530 p.
 
Kortársak Kassák Lajosról. Irodalmi Múzeum 12. Szerk., sajtó alá rend.: Illés Ilona, Taxner Ernő. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1976. 255 [1] p.
 
József Attila öröksége. A Magyar Írók Szövetsége Fiatal Írók József Attila Körének 1974. jan. 29–30–i ülésszaka. Irodalmi Múzeum 13. Szerk., sajtó alá rend.: Angyal János. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó. 1976. 130 p.
 
Búvópatakok. A két világháború közötti baloldali folyóiratok szerkesztőinek, munka¬társainak emlékezései. Irodalmi Múzeum 14. Gyűjt., sajtó alá rend.: M. Pásztor József. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, (1976). 226 [2] p.
 
50 éves a Korunk. 1976. máj. 20–21–i ülésszak. Irodalmi Múzeum 15. Szerk., sajtó alá rend.: Kabdebó Lóránt. Bp., MTA Irodalomtudományi Intézete–Petőfi Irodalmi Múzeum, 1977. 374 [2] p.
 
Ady Endre: Az elhagyott kalóz–hajók. Vers. Kézirattár 1.(Képeket, dokumentumokat vál.: Baróti Dezső, E. Csorba Csilla). [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, (1977). 68 [12] p. fakszimile, ill.
 
Kossuth Lajos: Uram Barátom Képviselő Úr! (Levél Csanády Sándorhoz). Kézirattár 2. Bemutatja Rigó László. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1978. 103 [3] p. fakszimile mell., ill.
 
Krúdy Gyula: Szent Terézia utcái. (Emlékezés.) Kézirattár 3. Bemutatja Barta András. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1978. 71 [1] p. fakszimile mell., ill.
 
Mácza János: A mai Európa művészete. (1926) Irodalmi Múzeum 16. (Ford.: S. Nyírő József. Szöveggond., előszó, jegyz.: Botka Ferenc). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, (1978). 168 p. ill.
 
Szabó Lőrinc: Érlelő diákévek. Napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920–as évekről. Irodalmi Múzeum 17. (Összeáll., vál., sajtó alá rend., bev. tanulmány, jegyz.: Kabdebó Lóránt). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, 1979. 364 p. ill.
 
Petőfi Sándor: Bánk bán. [Vers]. Kézirattár 4. Bemutatja Kerényi Ferenc. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1979. 73 [3] p. fakszimile mell., ill.
 
Móricz Zsigmond: O mors, bonum est judicium tuum. [Tárcanovella]. Kézirattár 5. Bemutatja Nagy Péter. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1979. 64 [4] p. faximile mell. ill.
 
Babits Mihály – Szilasi [Vilmos] levelezés. (Dokumentumok) Irodalmi Múzeum 18. Összeáll., közreadja, bev.: Gál István. Sajtó alá rend.: Kelevéz Ágnes. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, (1980). 238 p. ill.
 
Mácza János: Eszmeiség–avantgarde–művészet. 1. Irodalom és munkásosztály Nyugaton. Irodalmi Múzeum 19. (Szöveggond., előszó, jegyz.: Botka Ferenc. Ford.: S. Nyírő József, Pacsek Józsefné). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, (1980). 268 p. ill.
 
Szabó Lőrinc: Hévízi versfüzete. Kézirattár 6. Bemutatja Kabdebó Lóránt. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1980. 61 [3] p. fakszimile mell., ill.
 
József Attila: Költőnk és kora. [Vers]. Kézirattár 7. Bemutatja Tverdota György, Vas István. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum)–Magyar Helikon, 1980. 65 [7] p. fakszimile mell., ill.
 
Kassák Lajos Bartók–verse. Kézirattár 8. Bemutatja Csaplár Ferenc. [Bp.], Petőfi Irodalmi Múzeum–Magyar Helikon, 1981. 85 [6] p. fakszimile mell., ill.
 
Tóth Árpád: Az árnyból szőtt lélek. [Vers]. Kézirattár 9. Bemutatja Tóth Eszter, Petrányi Ilona. [Bp.], Petőfi Irodalmi Múzeum–Magyar Helikon, 1981. 92 [4] p. fakszimile mell., ill.
 
Kölcsey Ferenc: „Mi az élet tűzfolyása?” (Kilenc vers). Kézirattár 10. Bemutatja Kerényi Ferenc. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum–Magyar Helikon, 1981). 65 [3] p. fakszimile mell., ill.

Zrínyi Miklós: „Mint Hektor Trójának” (Zrínyi Miklós epigrammái). Kézirattár 11. Bemutatja Kovács Sándor Iván. [Bp.], Petőfi Irodalmi Múzeum–Európa–Magyar Helikon, 1982. 51 [3] p. fakszimile mell., ill.
 
Mácza János: Eszmeiség–avantgarde–művészet. 2. Alkotó módszer és művészi örökség. Irodalmi Múzeum 20. (Szöveggond., előszó, jegyz.: Botka Ferenc. Ford.: S. Nyírő József). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Népművelési Propaganda Iroda Kiadó, (1982). 375 [1] p.
 
Tanulmányok - Szoboszlai Mata János: Húsz fametszetű könyvjegy a magyar parnasszusról. (Bev.: Mitrovits Gyula, Soó Rezső). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982. 7 [7] p. 20t.
 
Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal. (Sajtó alá rend., bev., jegyz.: Taxner–Tóth Ernő). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1983. 222 p.
Kölcsey Ferenc testamentuma. [A Himnusz költőjének ismeretlen végrendelete]. Kézirattár 12. Bemutatja Molnár József, Julow Viktor. [Bp.], [Petőfi Irodalmi Múzeum]–Európa Helikon, 1983. 75 [2] p. fakszimile mell., ill.
 
Madách Imre: „Írtam egy költeményt…” (Az ember tragédiája [szereplői]). Kézirattár 13. Bemutatja Kerényi Ferenc. [Bp.], (Petőfi Irodalmi Múzeum–Európa, 1983). 64 [4] p. fakszimile mell., ill.
 
Varga–Móricz Ida: Heten voltunk. Irodalmi Múzeum 21. (Sajtó alá rend.: Kelevéz Ágnes, M. Pásztor József. Jegyz.: M. Pásztor József). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, (1984). 162 p. ill.
 
Eötvös József: „Neveljünk polgárokat…” Eötvös József levele Dessewffy Józsefhez. Kézirattár 14. Bemutatja Fenyő István. [Bp.], [Petőfi Irodalmi Múzeum]–Európa, 1984. 76 [4] p. fakszimile mell., ill.
 
Kosztolányi Dezső: Napló. Igen becses kéziratok (1933–1934). Irodalmi Múzeum 22. (Sajtó alá rend., jegyz.: Kelevéz Ágnes, Kovács Ida. Fotó: Flesch Bálint). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1985. 146 [2] p. ill.
 
Déry Tibor: Az ámokfutó. Déry Tibor illusztrált verse. Der Amoklaufer. Ein illustriertes Gedicht von Tibor Déry. (Eredeti kézirat másolata). [Bev.: Botka Ferenc]. Bp. Múzsák–Petőfi Irodalmi Múzeum, [1985], [72] p. ill.
 
Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés. (Sajtó alá rend., jegyz.: Murányi Gábor). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1986. 220 p. ill.
 
„Világ világa, virágnak virága…” [Ómagyar Mária–siralom]. Kézirattár 15. Bemutatja Vízkelety András. [Bp.], [Petőfi Irodalmi Múzeum–Európa], 1986. 79 [1] p. fakszimile mell., ill.

Kosztolányi Dezsőné: Karinthy Frigyesről. Irodalmi Múzeum 24. (Sajtó alá rend., jegyz.: Kovács Ida). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988. 189 p. ill.
 
Gábor Andor: Kedves Anyóli! Gábor Andor levelei. Irodalmi Múzeum 25. (Szerk., sajtó alá rend., előszó: Petrányi Ilona). Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum–Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988. 311 p. ill.
 
Ignotus Pál: Csipkerózsa. Budapesti és londoni emlékek. Irodalmi Múzeum 26. (Sajtó alá rend., jegyz., előszó: Nagy Csaba. Fotó: Bókay László). (Bp.), Múzsák, (1989). 290 [2] p. ill.