A kezdet az egésznek a fele - Múzeumpedagógiai füzetek I.

Kategória
Ár
990Ft
szerk.: Gulyás Gabriella, H. Bagó Ilona
Múzeumpedagógiai füzetek I.
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2010. 160 p. ill.
,,Ebben a kötetben megpróbáljuk összefoglalóan bemutatni annak a műhelymunka-sorozatnak a főbb tartalmi és módszertani elemeit, amelyet a pilot-projektben megvalósítottunk, mintegy lerakva a jövőbeni irodalmi muzeológus továbbképzés alapjait. […] A kötetet a műhelymunkán, tréningeken részt vevő kollégákon kívül szeretettel ajánljuk mindazoknak, akik pedagógusként vagy muzeológusként hisznek abban, hogy a csoportban tanulás olyan gyakorlati tudást eredményez, készségeink és képességink fejlődését és a személyiség kiteljesedését teszi lehetővé, amelyet egyénileg nem érhetünk el. A muzeológia és ezen belül az irodalmi muzeológia jövője (akárcsak múltja) nem kizárólag az egyéni nagy teljesítményeken, hanem a közösségben kiérlelt és megtapasztalt tudáson és együttes erőfeszítésen nyugszik” (a szerkesztők)