Kertész Imre bibliográfia

Ár
1800Ft
Petőfi Irodalmi Múzeum, 2009. 226 p.
,,Bibliográfiánk teljességre törekvően regisztrálja Kertész Imre 1975 és 2009 között nyomtatásban megjelent műveit, az eközben született magyar nyelvű szakirodalmat, és kiegészül a kötetben megjelent fordítások, valamint a szépirodalmi munkák színpadi és filmadaptációinak adataival. E csoportosításnak megfelelően a kötet három fő részből áll, s mindegyikük további alfejezetekre tagolódik. A tételek valamennyi esetben kronologikusan követik egymást. […] A Bibliográfia Kertész Imre 80. születésnapjáig követi nyomon az életmű alakulását és fogadtatását. Az ünnepi megjelenés a lezárhatatlan anyaggyűjtésnek szerencsésen határt szabott ugyan, ám a további gyűjtőmunka és feldolgozás mégsem tekinthető befejezettnek.” (Hafner Zoltán)