Örkény 100

Date
Ünnepi ülésszak Örkény István születésének századik évfordulója alkalmából
Örkény István méltán tartozik ma is a legismertebb és legnépszerűbb magyar prózaírók és színpadi szerzők sorába. Sokat tudunk pályájának indulásáról, írásművészetének az ’50-es évek második felében bekövetkező megújulásáról, rövid történeteinek és drámáinak hatásmechanizmusairól, de még így is bőven maradnak nyitott kérdések. Ilyen kérdés például szövegvilágának korai alakulása (a lehetséges Kosztolányi-, Márai-, Szerb Antal-hatás), írásainak morális-intellektuális, illetve érzéki karaktere tekintetében; az Örkény-világlátás, az Örkény-groteszk az európai előzmények és párhuzamok tükrében; a sokat emlegetett „prózafordulatra”, vagy akár a kortárs irodalomértésre és színházi gondolkodásra kifejtett hatása, töretlen hazai népszerűségének és nemzetközi sikereinek fényében.
 
Tanácskozásunk célja, hogy valóságos kérdések feltevésével elevenítsük meg Örkény István életművét, ezáltal a szellemi jelen üzenetévé formálhassuk a szövegeivel való újbóli találkozást.
 
Program:
9.45 Megnyitó
10.00-12.00 előadások
elnök: Palkó Gábor
Jákfalvi Magdolna: Pisti mint work in progress
Horváth Csaba: Tartuffe őrnagy Mátrában – Molière Tartuffe-jének és
Örkény Tótékjának párhuzamai
P. Müller Péter: Forradalomváltozatok az örkényi életműben
Szirák Péter: Átbillenni, megmaradni. Esemény és ismétlődés Örkény István életművében
 
13.30-15.30 előadások
elnök: Szirák Péter
Hetényi Zsuzsa: Avantgárd, abrosz, anekdota, atomháború, abszurd. Örkény egyperceseinek szemlélete és műfaja
Berkes Tamás: Örkény közép-európai rokonai
Forgách András: Örkény: visszhang vagy forrás
Zárszó
 
A Palatinus Kiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös programja