Betűről betűre 

2013. december 10. – 2014. március 16. 
Ábécéskönyvek és könyvobjektek. A kiállítás Vermes Júlia Bázelban élő magyar műgyűjtő mintegy 800 darabos könyv- és képzőművészeti gyűjteményéből mutat be reprezentatív válogatást. 
A betűket ábrázoló művészkönyvek, könyvobjektek, valamint illusztrált ábécéskönyvek, gyerekkönyvek és plakátok között olyan neves magyar, illetve külföldi, klasszikus és kortárs grafikusok, illusztrátorok munkái találhatók, mint Dick Bruna, Sonia Delaunay, Klaus Ensikat, David Hockney, Alfred Kubin, Roy Lichtenstein, Celestino Piatti, Jaume Plensa, Niki de Saint Phalle,  Heinrich Vogeler, Kádár Béla, Kass János, Orosz István, Reich Károly, Réber László és Szántó Tibor.
 
„Mit keres az ábécé az Irodalmi Múzeumban? Mit jelentenek a betűk önmagukban állva? És összekapcsolódva?  Az ábécérend megbomlik, s megszületik a szöveg. A szépirodalmi alkotás csupa  »rendetlen« betűsor, de minő csodás rendetlenség! Juhász Ferencet idézve »a betű: a megvalósulás és a megmaradás, […] költészetünk atomi pont-anyaga«. Ezt az atomi pont-anyagot foglalták versbe, mesébe költők és írók, mint Móra Ferenc, Weöres Sándor és Kányádi Sándor, Hans Christian Andersen,  Arthur Rimbaud, Hermann Hesse és Pablo Neruda.
 
Papírlapon táncolva a betűk világirodalmi remekké vagy gyermekverssé formálódhatnak. Az olvasót taníthatják, boldoggá vagy szomorúvá tehetik, de amikor felhangzik a »Sorakozó, vigyázz!«, akkor feszes tartással újra ábécésorrendbe állnak. Ez a rend foglalkoztat. Mi történik kultúránk eme hű szolgálóival, ha nyugodtan állnak?  Nyugodtan? A betűk ebben a rendezett sorakozásban is izgalmasak, inspirálók. Ahogyan az A öntudatosan szétvetett lábakon, a B pedig önmagát átkarolva áll, dagadozik a D, előretör az E, kört formál az O, kígyózik az S és cikkcakkoz a Z.
 
Ezzel a gazdagsággal, sokszínűséggel évszázadok óta foglalkoznak képzőművészek és tipográfusok. Így születtek a betűmintakönyvek, a játékos, ötletdús gyerekkönyvek és a művészi szabadsággal tervezett grafikai művek.  Éppen ez utóbbi művészeti ág volt ábécégyűjteményem elindítója. Már hosszabb ideje gyűjtöttem művészkönyveket, könyvobjekteket, amikor felfigyeltem több művészkönyvalkotó közös témájára, inspirációs forrására: az ábécére.
 
Így váltam »betűfüggővé«, aki örömét leli a  művészileg megformált, átformált, vagy éppen az utcán véletlenszerűen kirajzolódó betűk látványában. Elsősorban ez az esztétikai élvezet, nem pedig tudományos szempontok vezérelnek gyűjtői tevékenységemben.
Kezdetben főként a kortárs grafika és könyvművészet betűkkel kapcsolatos alkotásai érdekeltek. Idővel figyelmem kiterjedt a gyermekirodalomra, és ábécéskönyveket is gyűjteni kezdtem, törekedve a kiemelkedő művészi értékkel bíró alkotások kiválogatására. Mivel Svájcban élek, gyűjteményem nagyobbik része német nyelvű, de találhatók benne Ausztráliától Venezuelán át Észtországig a világ más országaiból származó művek, és mindig nagy örömömre szolgál, ha magyar példányokra lelek. 
Különleges helyet foglalnak el gyűjteményemben azok az egyedi példányok, amelyek a művésszel való együttműködésben jöttek létre. Richter Sárát például megkértem, hogy tervezzen, hímezzen, ragasszon textil könyvsorozatot Weöres Sándor  ABC című verséhez. Remek együttes került ki a keze alól.
 
Andersen ábécéskönyvét nem találtam meg illusztrált kiadásban, ezért megkérdeztem az ismert lipcsei grafikust, Egbert Herfurth-ot, volna-e kedve ehhez illusztrációkat készíteni. Így jelent meg 2007-ben az ABC-Buch für Grosse und Kleine című kötet egy lipcsei kiadónál.
Jean Delvaux luxemburgi  művész az egyik Frankfurti Könyvvásáron azzal fogadott, hogy  festett nekem egy ábécésfüzetet.  A csend alfabétája című mű szép és elgondolkodtató alkotás az emberek kommunikációképtelenségéről.
 
Kuriózumok is tarkítják a betűs könyvek sorát: Hans Jürg Kupper bázeli művész Abécédaire Montmarte című,  különös hangulatú fotósorozatán a párizsi temető sírkőfeliratairól  gyűjtötte össze az ábécé betűit.
Christian Ewald német  művész  A kövek alfabétája című  könyvobjektjét a Balti-tenger partjáról származó, betű formájú mészlerakódásokat mutató kövek díszítik.
Örülök, hogy gyűjteményem egy része több külföldi kiállítás (Bázel, Baden /Svájc/, Memmingen, Reutlingen) után Budapesten is megtekinthető. Köszönet a lehetőségért és a kivitelezők munkájáért."
Vermes Júlia
Date: 
2013. December 5. 10.50