Erőltetett menet – Hommage á Radnóti Miklós

Csorba Simon grafikái | 2015. február 28-ig
Mindaz, ami itt látható és történik, önkéntelen találkozások műve. Önkéntelen akkor tud lenni valami, ha az ember - legyen az Radnóti mint költő, legyen az Csorba Simon mint festő - olyannyira a maga elemében van, hogy álmában is tudja, mit csinál, és nem fél már semmitől
Ahogy a költő mondja: "Két karodban a halálon, / mint egy álmon / átesem." Az önkéntelen találkozásnak az a nyitja, ha legalább két ember egymás eltérő elemeiben képes megsejteni egymást: a költő a festőt, a festő a költőt. Itt azonban nemcsak az elemek különböznek, hanem az idők is - és a képekből mégis érződik, hogy nemcsak alkotójuk sejti a költőt, hanem a rég halott költő is sejti, sőt alkotja ezeket a képeket. Ez a kiállítás tehát nem Radnótiról szól, hanem Radnóti kiállítása. És Csorba Simon László képei valójában Radnóti Miklós képei.
Litván Péter
 
A kiállítást rendezte Perlaki József
Date: 
2014. November 3. 16.12