Kultusz, kultúra, erőszak II. – konferencia

Date
 
A kultusz mint a kultúra társadalomba ágyazódását, működését elősegítő jelenség, mint a kultúrát normáknak alávető és normák forrásává tevő struktúra szoros kapcsolatban áll mind a szimbolikus, mind a fizikai erőszakkal. Maga a kultúra is számtalan módon lehet az erőszak hordozója, gyakorlója – természetesen a másik oldalról sem feledkezhetünk meg, amikor a kultúra valamely szegmensét sújtja agresszió.
A konferencia a kultuszok, a kultúra és az erőszak e bonyolult összefüggésrendszerének vizsgálatára tesz kísérletet.
A kultuszkutatás a kultúratudományok és a kritikatörténet sajátos metszetét alkotva megalakulása óta különös színfoltja a hazai tudományosságnak. Az eredetileg irodalomtörténeti jellegű kultuszokat vizsgáló Kultuszkutató Csoport az utóbbi évtizedben egyre tágabb kutatási területekkel foglalkozik, s igyekszik e vizsgálatokba minél több történet- és társadalomtudományos diszciplína képviselőjét bevonni.
 
 
December 14. péntek, 9.00-10.40
Nemek és normák: a kulturális erőszak és a társadalmi nem összefüggései
9.00-9.20 Séllei Nóra: Politikum és retorika mint kultúrakritika Virginia Woolf kései korszakában
9.20-9.40 Sári B. László: A maszkulinitás (újraéledt) kultusza a kortárs amerikai prózában
9.40-10.00 Takács Judit: A heteronormativitás mint erőszak
10.00-10.20 Sulyok Bernadett: A férfi nézőpont prekoncepciói Kodolányi nőalakjainak ábrázolásában
10.20-10.40 Vita
 
10.50-12.50
Rend, kultúra és agresszió a filozófia és a pszichológia felől tekintve
10.50-11.10 Erős Ferenc: Az irodalom kultusza a pszichoanalízisben
11.10-11.30 Szilágyi Judit: Apakultusz és szerkesztői agresszió – Osvát Ernő és a nyugatosok
11.30-11.50 Gyimesi Tímea: Deleuze esztétikája, a machine de guerre, Tolnai Ottó
11.50-12.10 Váradi Péter: Esemény és agresszió
12.10-12.30 Révész Emese: Kultuszteremtés és „szimbolikus erőszak” a Széchenyi-ikonográfiában
12.30-12.50 Vita
 
13–14 óra között ebéd
 
14–16 óra között
„Ádáz Erynnis lelke uralkodik”: az erőszak szerepe a közösségi-politikai azonosságtudat megalkotásában
14.00-14.20 Takács Ferenc: Az erőszak mint megváltás: egy politikai retorikaforma
14.20-14.40 Barát Erzsébet: A gyűlöletbeszéd logikája
14.40-15.00 Teslár Ákos: Ady-kultusz és nacionalizmus
15.00-15.20 Porkoláb Tibor: „A’ MAGYAR LOVASSÁGNAK MDCCLXXXIX” – A „török háború” kultusza a Hadi és Más Nevezetes Történetekben
15.20-15.40 Feldmájer Benjámin: Gvadányi, ponyva, nacionalizmus
15.40-16.00 Vita
 
16.00-16.20 Szünet
 
16.20-18.00
Az erőszak emlékművei és szimbólumai
16.20-16.40 Csorba Csilla: Erőszakjelképek az emlékmű-szobrászatban
16.40-17.00 Győri Zsolt: A „Birodalom ellenségei” – a kortárs német emlékművészetről
17.00-17.20 Anssi Halmesvirtta: A finnországi Lapua Mozgalom fasiszta szimbólumai 1930-ban
17.20-17.40 Veera Rautavuoma: Kiállított agresszió: Vonások az Enola Gay-ügyből a Hiroshima PeaceMemorial Museum fényében
17.40-18.00 Vita