Könyvbemutató

Date
Németföldről Németországba. Magyar kutatók tanulmányai a német történelemről
Szerkesztette: Frank Tibor
A Gondolat Kiadó gondozásában megjelent kötet
A kötet tanulmányaiban kiemelkedő magyar történészek vizsgálják a német történelem és eszmetörténet csomópontjait a középkortól kezdve a német egyesülésig, a 19–20. századi történelem fordulópontjaival a középpontban. Az írások különös hangsúlyt helyeznek a német történelem önreprezentációjára, azaz arra a képre, amelyet többek között a mindenkori történetírás kialakított Németországról és a németekről.
A 16 kiváló történész kötete a német sorsot sokféleségében, birodalmaktól köztársaságokig ívelő, többszöri széttagoltságtól az egység felé tartó, különutakból összefonódó rendkívüliségében igyekszik megragadni. S mindenkor európai jelentőségében.
 
A Gondolat Kiadó programja