A Magyar Tudomány Ünnepe

Miért olvas magánnaplót a történész? – Bártfay László jegyzőfüzeteinek tanulságai (Kerekasztal-beszélgetés)
 
Moderátor: Kalla Zsuzsa irodalomtörténész, irodalmi muzeológus, PIM
A beszélgetés résztvevői:
Bíró Ferenc irodalomtörténész, professzor emeritus, MTA doktora, ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék
Fábri Anna irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens, kandidátus, ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék
Gyáni Gábor történész, az MTA levelező tagja, az MTA doktora, kandidátus, MTA Történettudományi Intézet tudományos tanácsadó, egyetemi tanár, ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológiai Intézet
Szajbély Mihály irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE BTK Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék
Lajtai L. László történész, a Ráció Kiadó szakmai vezetője 
 
Date: 
2011. November 29. 18.00