Konferencia

 
Műfajiság, kulturális emlékezet és medialitás a 20. századi magyar irodalomtudományban
Az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös konferenciája
Program:
 
Péntek (március 9.)
Plenáris ülés
Elnök: Fried István
10.00 Dobos István: Olvasás és medialitás. Megjegyzések Kosztolányi irodalomértelmezéséhez.
10.25 Bengi László: Schöpflin Aladár Kosztolányi-képe.
10.55 Halász Hajnalka: Az önkifejezés retorikája. Halász Gábor és az esszé színterei.
11.20 Mekis D. János: Halász Gábor és Szerb Antal irodalomszemléletéről.
Vita, ebéd
 
Szekcióülések
I. szekció (nagyterem)
Elnök: Szirák Péter
13.30 Kovács Imre Attila: Németh László és Féja Géza.
13.55 Mészáros Márton: A protestáns iskolarendszer irodalmi tankönyvei
14.20 Bónus Tibor: Irodalomértés és művelődéstörténet. Németh G. Béla olvasásmódjáról.
14.45 Keserű József: Király István Kosztolányi-könyvének (Vita és vallomás) néhány előfeltevéséről.
II. szekció (kisterem)
Elnök: Mekis D. János
13.30 Oláh Szabolcs: „erősebben érezzük a közegellenállást” – Weöres Sándor: A vers születése.
13.55 Dánél Mónika: Bori Imre és a magyar avantgárd recepciója.
14.20 Vaderna Gábor: Az irodalomtudomány stílusai.
Date: 
2007. March 9. 10.00