Lépcsőszeminárium / Múzeumról egyetemi hallgatók számára

2019-ben öt kulturális intézmény részvételével indult útjára a Lépcsőszeminárium beszélgetéssorozat, amelynek célja a kulturális és felsőoktatási intézmények között lévő kapcsolatok bemutatása, párbeszéd életrehívása volt. 

Interjú a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai blogján. 

Miért épp lépcső? A lépcsők, a lépcsőház szimbolikus és átmeneti tér, az alászállás és a feljutás tere, a szintek és perspektívák találkozása, a mozgás, az ücsörgés és legfőképp az összeköt(tet)ések helye. Tökéletesen alkalmas arra, hogy megálljunk, elgondolkozzunk rajta: honnan jöttünk, hová megyünk; kik azok, akikkel egy irányba haladunk?

Az egyes alkalmakon kurátorok, múzeumpedagógusok és oktatási szakemberek ülnek össze, hogy bepillantást nyújtsanak saját szakterületük gondolkodásmódjába.

 

A 2022-es program

 

Mindannyian gyűjtögetünk. Ki bélyegeket, ki ruhadarabokat, ki elektronikai eszközöket. A tárgyak raktározása a mindennapjaink része. A múltunk, az emlékeink ezekben a tárgyakban formát öltenek. Azért szeretjük őket, mert eszünkbe jut róluk valami, ami túlmutat fizikai valójukon.

A múzeumok ezt a gyűjtögetést magasabb szintre emelik: akár teljes hagyatékokat is megőriznek, hogy bemutathassák azt a látogatóknak. 

De vajon meddig fenntartható a múlt megőrzése? Meddig van értelme a tárgyak raktározásának? Egyáltalán mely tárgyak érdemesek arra, hogy megőrizzük őket?

Az idei Lépcsőszeminárium a múzeumok és a fenntarthatóság kapcsolatát helyezi  középpontba. A programsorozat résztvevői – a Ludwig Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Kassák Múzeum, az MTA Művészeti Gyűjtemény és a Gödöllői Királyi Kastély – egy-egy kiemelt tárgyon keresztül mutatják be, hogy mit jelent a jelen és a múlt kapcsolata, az emlékek megőrzése és mindez hogyan kapcsolódhat a fenntarthatóság gondolatához, mit tud tenni egy múzeum a fenntartható működés érdekében. 

 

Jelentkezés

Annak érdekében, hogy a lehető leggördülékenyebben tudjuk fogadni a résztvevőket, kérjük ITT jelöljétek be, hogy mely alkalomra/alkalmakra jönnétek! 

Kérdés esetén írjatok nekünk a  lepcsoszeminarium@gmail.com e-mail-címre.

 Reméljük, idén is találkozunk!

 

Tavaszi program

 

Április 27. 17:00

Ludwig Múzeum | Állandósult egyensúlyozás

 

Napjaink egyik meghatározó problematikáj a munka és magánélet egyensúlyára való törekvés, megtalálni azt a határvonalat, amikor a napi munkát félretéve éljük tovább az életünket, építjük kapcsolatainkat. A COVID-19 járvány és a karantén számtalan ember számára mutatta meg a home office és a szabadúszó lét előnyeit és hátrányait. Fel vagyunk-e készülve erre az újfajta munka- és életstílusra? Meg tudjuk húzni a határokat és el tudjuk kerülni a kiégés veszélyét?

Tsuyoshi Anzai műveiben olcsó, mindenki által könnyen hozzáférhető hétköznapi használati tárgyakat használ fel kinetikus szobraihoz. Alkotásai a kapitalista árutermelés és fogyasztás kettős logikáját pellengérezi ki. Az egyik oldalon egyre több terméket gyártunk és vásárolunk, a másikon pedig ezek funkcionalitása gyakran csak látszólagos. Ezt az ellentmondást emeli ki a morgó tárgyak véletlenszerű és esetleges, funkcionális logikát nem követő interakciója.

 

a munka és

                magánélet

                               egyensúlyára

                                                 való törekvés

 

 

 

 

Május 4. 16:00

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Műszaki Tanulmánytár  | Időgép

 

A Műszaki Tanulmánytára, mint múzeum, emlékezetintézményként gyűjti és archiválja a műszaki tárgyakat. A számítástechnikai gyűjtemény gazdag anyaga izgalmas témákat vet fel ma is: különösképpen fontos az a párhuzam, amely a tárolás, megőrzés problémája, illetve a digitális adataink védelmének kérdése között húzódik. A gyűjtemény kiemelt darabja Magyarország első számítógépe, a MESZ I, amely a BME Vezetékes Híradástechnikai Tanszékén működött. A gép dokumentációja sajnos elveszett, ezért napjainkban kutatócsoport keresi a választ számos kérdésre, remélve, hogy egyes részeit újraépíthetik, illetve egy szoftveres MESZ I szimulátort is létrehozhatnak. Hogyan zajlik a kutatás menete? Milyen kérdésekre keresik a választ? Hogyan működött a MESZ I? Milyen számítások elvégzésére használták?  A Lépcsőszeminárium  programja során Vid Gábor, a kutatásban résztvevő egyik szakember osztja meg gondolatait a fenti kérdésekről is, majd Bán András a képzőművészet felől közelítve mutat be néhány olyan munkát, amely az archiválásra, archívumokra, gyűjteményekre reflektál. A bemutatókat a fenti témákat feldolgozó kerekasztal beszélgetés zárja.

 

a tárolás, megőrzés

                      problémája, illetve a

                                         digitális adataink

                                                                      védelmének kérdése

 

 

 

 

Május 11. 17:00

Petőfi Irodalmi Múzeum | Az irodalom anyagisága

 

A Lépcsőszeminárium keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum az irodalom anyagi aspektusát, hordozóinak természetét, történetét és a hozzájuk kötődő technikai gyakorlatokat térképezi fel. Olyan kérdéseket szeretnénk feszegetni, mint például, hogy milyen kölcsönhatásban vannak a papírgyártáshoz kötődő technikai fordulatok, a társadalomban végbemenő változások és a környezetünkhöz, a természethez fűződő viszonyunk. Milyen anyagi feltételek mellett válik a tudás átadhatóvá és hozzáférhetővé, és milyen fenntarthatósági akadályokba ütközik? És mindezt milyen hatalomtechnikai eszközök teszik lehetővé? Diskurzusunk középpontjában egy különleges tárgy áll: Jókai Mór A jövő század regénye című művének kézirata, amely a maga materiális voltában viszi színre az anyag, a hatalom, a természet és a tudás kölcsönviszonyát.

 

az irodalom 

                          anyagi aspektusa,

                                         hordozóinak

                                                          természete,

                                                                            története

 

 

 

 

Az őszi program időpontjai

Október 7. - Kassák Múzeum

Október 14. - Gödöllői Királyi Kastély

Október 21. - MTA Művészeti Gyűjtemény