Pest-budai ikonok #2 // „Árpád utódain frakk fityegett”

Várostörténeti programsorozat

Mit jelent a divat egy közösség számára? Ki diktálja a divatot és mennyire lehet azzal szembe menni? Mi a politikai tartalma egy-egy ruhadarabnak és hogyan válhat az öltözködés egy egész társadalmi mozgalom meghatározó kérdésévé? Várostörténeti sorozatunk következő alkalmán divatikonok, divatlapok és az öltözékek kapják a főszerepet.

Házigazda: Fónagy Zoltán, történész

Közreműködik: Mészáros Zsolt muzeológus (PIM) és Kollár Csilla muzeológus (Magyar Nemzeti Múzeum), valamint Darvas Kristóf zongoraművész és Hirtling István színész

Helyszín: FUGA (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

Belépőjegy: 500 Ft. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a programon maximum 30 fő számára tudunk helyet biztosítani, ezért a jegyek száma is korlátozott. 

A Pest-budai ikonok eseménysorozatról

Hogyan ragadhatjuk meg azt a zsibongó, rohamosan növekedő várost, amely a köztudatban a nemzeti öneszmélés és fejlődés helyszíneként él? Kik formálják a városi teret és mit lát a pesti utcákon sétáló Petőfi? És ami a legfontosabb: hogyan ismerünk rá a mai Budapestre a főváros születésének hajnalán?

A Petőfi-bicentenáriumra készülve új, ötalkalmas sorozatot indítunk a Fugában februártól, amely a 19. század elején lezajló, gyors ütemű városfejlődés néhány ikonikus mozzanatát térképezi fel. Beszélgetőpartnereink a legkülönfélébb tudományterületek képviselői, akik a reformkori Pest-Buda tereit, jellegzetességeit, problémáit szemrevételezve vonnak párhuzamot az egykori és mai városi táj között.

Történészek és irodalmárok, szociológusok és írók kommentálják a főváros jelenségeit egy-egy korabeli sajtóhíren, irodalmi művön, napló- vagy regényrészleten keresztül.

Célunk, hogy megértsük azoknak a hatóerőknek a sokszínűségét, amelyek városunkat alakítják és róla kialakult percepciónkat meghatározzák.

A program Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére 2022 szeptemberében induló Petőfi200 bicentenáriumi emlékév keretében valósul meg.

Date: 
2022. March 18. 18.00
Location: 

FUGA Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 5.)

Ticket purchase: