Kutatók éjszakája a PIM-ben

18.00–18.15

Borbás Andrea: Ady Endre műhelyében

„Első fogalmazványait eldobta, szétszakította, nehogy az »utókor« lássa, hogyan dolgozott. Néhány első kézirata mégis kikerült ebből a heródesi műveletből.” írja Bölöni György Adyról. Az előadás Ady Endrének a PIM-ben őrzött piszkozatait mutatja be, betekintést nyújtva a költő alkotási folyamatába.

 

18.15–18.30

Sulyok Bernadett: A párizsi Magyar Műhely // Egy avantgárd folyóirat gyűjteménye a Petőfi Irodalmi Múzeum kézirattárában

A Magyar Műhely folyóiratot az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után Nyugat-Európába, az akkori szabad országokba emigrált fiatal értelmiségiek indították el 1962 májusában, Párizsban. Az előadás a főszerkesztők jóvoltából múzeumunkba került dokumentumtípusokat mutatja be különböző csoportosítási szempontok szerint, felvillantva a levelek és analekták gazdagságát. A gyűjtemény feldolgozása során, a lap történetének megismerésével párhuzamosan körvonalazódnak a szerkesztők, Nagy Pál, Papp Tibor és Bujdosó Alpár szakmai és baráti kötődései, életútjuk jelentősebb állomásai is, ezáltal feltárulnak a magyar emigráció egyik pezsgő szellemi központjának évtizedei.

 

18.30–18.45

Lukács Ágota: Pilinszky János fényképei filmtekercseken

Pilinszky az 1970-es évek első felében számos felvételt készített akkori barátnőjéről, Jutta Scherrerről. A portrék egy részének nemcsak nagyítása, de negatívja is fennmaradt. A filmtekercseken található képszekvenciák készülésük körülményeire, a költő fényképezési gyakorlatára vonatkozó többletinformációval bírnak a nagyításokhoz képest.

 

18.45–19.00

Mihály Eszter: Betűkből bitek // Kéziratok a digitális térben

Milyen utat jár be a 21. században egy közgyűjteményben őrzött kézirat? Milyen új kihívásokkal szembesülnek a digitális korban a kéziratos forrásokat feldolgozó szakemberek? Mennyiben változnak meg a szövegre épülő bölcsészeti kutatások a digitális technológia fejlődésével? Az előadás során ezekre a kérdésekre adunk lehetséges válaszokat a PIM Digitális Bölcsészeti Központ projektjeinek tükrében.

 

19.00–19.15

Mohay Anikó: Móricz lábnyomai // Hálózatépítés új keretek között

A discovery-szolgáltatások egyre inkább kiszorítják a hagyományos katalógusokat. Az új feldolgozási szabványok és keretrendszerek lehetőséget teremtenek a felhasználóknak a műtárgyak kontextusba helyezésére, a köztük lévő kapcsolatok felfedezésére. Előadásunkban meg szeretnénk mutatni, hogyan építjük a hálózatokat, hogyan teremtünk összefüggéseket a különböző entitások között, vagyis Móricz csizmája hogyan is kapcsolódik a Hortobágyhoz?

 

Raktárlátogatások 17:00-tól 18:00-ig

Raktárlátogatás a PIM Kézirattárban (17:00-17:30)

Látogatóink bepillanthatnak a közönség elől elzárt raktárunk ajtaja mögé, ahol unikális kéziratainkat temperált hőmérsékleten, megfelelő körülmények között őrizzük.

Maximális résztvevőszám: 15 fő

Regisztráció az alábbi linken: https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/petofi-irodalmi-muzeum/raktarl...

 

Raktárlátogatás a PIM Könyvtárában (17:30-18:00)

Látogatóink megtekinthetik a Károlyi-palota eredeti könyvtártermét és bepillantást nyerhetnek a közönség elől elzárt tömörraktár könyvritkaságainak világába.

Maximális résztvevőszám: 15 fő

Regisztráció az alábbi linken: https://app.kutatokejszakaja.hu/esemenyek/petofi-irodalmi-muzeum/raktarl...

Date: 
2021. September 24. 17.00
Location: 

Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtári olvasóterem