Felhívás

Felhívás

Csáth Gézát az irodalomtörténet a modern magyar irodalom egyik jelentős, mélylélektani érdeklődésű novellaírójaként tartja számon, akinek azonban a tíz éven át tartó morfinizmusa és végül a 33 éves korában bekövetkezett öngyilkossága miatt félbe szakadt a pályája. Az életművet övező sok évtizedes csendet követően, az 1960–1970-es évekbeli újrafelfedezésekor kifejezetten divatos szerzővé vált. Később a fokozott érdeklődés tanulmányokat, monográfiákat, filmes adaptációkat és műveinek újrakiadásait eredményezte.

Az életmű megjelentetésével párhuzamosan végbement a hagyaték összegyűjtése és jelentős részének közgyűjteményi elhelyezése és feldolgozása. Az alapkutatás tehát eljutott arra a pontra, hogy a korábban rejtélyekkel teli életút feltérképezhetővé, az életmű pedig a maga teljességében értékelhetővé és kontextusában értelmezhetővé vált. Csáth Géza szépirodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásai, elmekórtani munkája, valamint életrajzi forrásai az irodalomtudomány mellett a művészettörténet, a zenetudomány, a színháztörténet, a művelődés- és kultúrtörténet, az orvostörténet, a pszichológia és pszichiátria számára is kiváló kutatási témákat kínálnak.

A Petőfi Irodalmi Múzeum által a szerző hálának centenáriuma alkalmával megrendezett A varázsló halála című kiállításhoz kapcsolódóan a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtörténeti Intézete és a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete 2020. május 8-án Csáth Géza életművéről közös konferenciát szervez, melyre szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődő kutatók és oktatók jelentkezését.

 

Témajavaslatok:

- Összművészeti narratívák a Csáth-életműben: zene, képzőművészet, színház és írás együttállása

- A pszichoanalízis és az alkotás keresztmetszete az életműben

- Csáth orvosi praxisának elméleti és módszertani vetületei

- Csáth Géza és a zenetörténet

- A modern novella Csáth írásműveinek tükrében

- Az I. világháború az író életútjának és életművének tükrében

- Egodokumentumok az életműben: a naplókról

- Csáth Géza kultusza

 

Hasznos információk:

– a konferenciára jelentkezni az előadások rövid, legfeljebb 2000 leütés terjedelmű összefoglalójával lehet a csath.konferencia@gmail.com e-mail címen

– jelentkezési határidő: március 8.

– a végleges programról minden jelentkezőt legkésőbb 2019. március 22-ig tájékoztatunk

– az előadások hossza nem haladhatja meg a 20 percet

– a konferencia anyagából tanulmánykötetet tervezünk megjelentetni

 

A konferencia szervezőbizottsága:

Sidó Anna (PIM)

Papp Ágnes Klára (KRE)

Radvánszky Anikó (PPKE)