Kazinczy mint apa

Nevelői szándék a ,,gyerekirodalom előtti" korban

 

Szolyka Hajnalka, a Debreceni Egyetem Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolájának hallgatója így ajánlja a programot:

"Az előadás Kazinczy Ferenc apai és nevelői szerepkörei felől közelíti a gyer(m)ekirodalom témáját. Az életét gazdagon dokumentáló Kazinczy nyolc gyerekéről is sokat írt leveleiben és autobiografikus szövegeiben, kiemelt figyelmet fordítva esztétikai nevelésükre. 1826-os, Szent történetek az Ó és Új Testamentom könyvei szerint címet viselő munkája dokumentuma annak is, hogyan képzelte el az ideális vallási nevelésüket. A Kazinczy-gyerekek műalkotásokkal kialakított viszonyának bemutatásán és a bibliai történeteket gyerekek számára átdolgozó munkán keresztül láthatóvá válik, hogy a „gyerekirodalom előtti korban” hogyan érthető egy gyerekeknek szánt munka a róluk való gondolkodás lenyomataként."

Date: 
2020. February 21. 17.00