Székely György Színháztudományi Szabadegyetem

Doktori hallgatók tudományos ismeretterjesztő előadássorozata

Date

Csizmadia Imola doktorandusz (Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Doktori Iskola):

Az előadás helye a kortárs színházi gyakorlatbanOlyan kérdéseket próbálunk körüljárni, mint például hogyan változik meg a mindennapok szociális tere a puszta „kinevezés” által, vagy hogy egy „talált térben” – ahol a művészi intenció a puszta megtalálásban és ezt követően a helyfoglalásban nyilvánul meg – hogyan veszít az előadás a „műalkotásokat”

megillető esztétikumból. Azáltal, hogy a mindennapok szociális tere az előadás részévé válik, felmerül annak a kérdése, mi minek a helyébe kerül? Az előadás ilyen irányú kiterjesztésével nemcsak az előadás kebelezi be a társadalmi események által folyton változó mindennapok terét, és kerül egyre közelebb a mindennapok

tapasztalatához, hanem az előadás idejére a profán tér is megváltozik.A belépés díjtalan.