Székely György Színháztudományi Szabadegyetem

Doktori hallgatók tudományos ismeretterjesztő előadássorozata

A szabadegyetemen magyarországi és határon túli magyar nyelvű doktori képzésben részt vevő, színháztudományi témákkal foglalkozó fiatal kutatók tartanak ismeretterjesztő előadásokat. A sorozat havi egy alkalommal jelentkezik, és minden érdeklődő számára nyitott.

Cseh Dávid dramaturg, esztéta (az ELTE BTK Filozófiatudományi Esztétika Doktori Program doktorandusza): Zeami mester és az élet ritmusa – A dzso-ha-kjú elve a hagyományos japán nó-játékban
„Előadásomban a klasszikus japán nó-játékban és más hagyományos japán előadó-művészeti formákban tetten érhető dzso-ha-kjú ritmust fogom bemutatni több példán és Zeami mester szövegein keresztül. A dzso-ha-kjú ritmus jellegzetessége, hogy folyamatosan, egyre intenzívebben gyorsul, és egyszerre határozza meg a nó-játék zenéjét, mozgását, terét, drámaszerkezetét, sőt,
az egész napos nó-programok felépítését is. Közösen megvizsgáljuk majd, pontosan hogyan teszi mindezt – és hogy Zeami miért hasonlítja egyenesen az élet ritmusához.”

A belépés díjtalan!

Date: 
2020. January 24. 16.00
Affiliated museum: 
Bajor Gizi Színészmúzeum