A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Mándy-konferenciája

Mándy Iván az Újhold köré szerveződött irodalmi csoportosulás egyik legjelentősebb alakja volt. Írói teljesítményét ugyan az irodalomtörténet-írás mindig is elismerte, ugyanakkor kanonikus pozíciójára rendkívül negatívan hatott, hogy helyét gyakran az úgynevezett kismesterek között jelölte ki a recepció. Az e szófordulat mögött meghúzódó leértékelő szemléletmód némiképp a második vonalban jelölte ki Mándy irodalomtörténeti helyét. A konferencia célja meggyőző érvekkel támasztani alá azt a meggyőződést, mely szerint Mándy életműve a magyar irodalom legjelentősebb 20. századi teljesítményei közül való.

 

10.00 Megnyitó

10.10 A kutatói Toldy-díj átadása Bene Sándornak. Laudációt mond: Kiss Farkas Gábor

10.25 A Babits-konferenciakötet bemutatása

 

10.40 Kávészünet

 

Elnök: Papp Ágnes Klára

11.00 Hózsa Éva: Újabb körültekintés Mándy Iván „novella-boltjában”

11.25 Schein Gábor: A reflexív nosztalgia és a kísérteties érvényesülése Mándy Nevek a falon című novellájában

11.50 Osztroluczky Sarolta: „Vera meg azt mondta, hogy igenis, Ciklonnal foglalkozni kell.” A Vera-novellák és a Ciklon

12.15 Bengi László: Az elbeszélői hang immanenciájának problémája Mándy Iván novelláiban

 

 

12.40 Vita

13.00–14.00 Ebédszünet

 

Elnök: Hózsa Éva

14.00 Györffy Miklós: A pálya végén. Mándy kései novellái

14.25 Szirák Péter: A képzelet kitalálása. Fikcióteremtés és hangulat Mándy Iván életművében

14.50 Mekis D. János: Szobák, bútorok, kabátok. Elbeszélő tárgyiság Mándy Iván prózájában

15.15 Kosztolánczy Tibor: Séta közben

 

15.40 Vita

16.00 Kávészünet

 

Elnök: Szirák Péter

16.25 Vörös István: Túlélési technikák. A Mándy-próza az 50-es években

16.50 Fodor Péter: Színpadiasság és az identitás elmosódó körvonalai. A Csempe-Pempe szövegekről

17.15 Papp Ágnes Klára: Mándy és Krúdy

 

17.40 Vita

Date: 
2017. November 23. 10.00