Nemzetközi konferencia

2016. október 13. 10.00 - 2016. október 15. 18.00

Date
-

2016. október 13. 10.00 - 2016. október 15. 18.00

Dada technikák Kelet-Közép-Európában (1916–1930)

A konferencia nyelve: angol és francia

 
A Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete közös konferenciát szervez a zürichi dada indulásának centenáriuma alkalmából. A konferencia a dada kelet-közép-európai jelenségeire, különösképpen az Osztrák-Magyar Monarchia és utódállamai területén megjelenő dada technikákra koncentrál. A kelet-közép-európai régió avantgárd művészeit az első világháború végén érte el a dada hatása, egy időben a korábbi gazdasági-, politikai- és identitásstratégiák válságával és átalakulásával. Ezekben az években sokféle határ virtuálissá vált: centrum és periféria, politika és antipolitika, művészszerepek, társadalmi nemek és művészi kifejezésmódok között. 

 
A dada jellegzetes attitűdje a határátlépés, amelynek egyedülálló emancipációs szerepe is volt: a hagyományos társadalmi normák felfüggesztésével utat nyitott a korlátok nélküli művészi önmegvalósításnak. A dada háttérbe szorította a származás, a vallási háttér, a női szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák, vagy akár a formális képzettség kérdését. Morális területenkívülisége lehetővé tette, hogy a művészi alkotásra, befogadásra, a művészet intézményrendszerére és a társadalom egészére, a közízlésre vonatkozóan korábban elképzelhetetlenül provokatív kérdéseket tegyen fel. A dada a régi világ széthullásának egyik szimptomatikus jelensége volt. Radikális nyelvezete azokat is megérintette, akik sosem vallották magukat dadaistának. Mire használták a dadát Kelet-Közép-Európában az avantgárd művészek a tízes-, húszas években? Határsértések szisztematikus elkövetésére bizo nyosan. A konferencia célja, hogy a régió dada művészeti határsértéseit tárgyalja.

Részletes program:

http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kutatas&id=210 A konferencia kapcsolódó eseménye október 14-én, 19.00-tól:

Spiritus Noister: Dadarabok

(Ladik-Lenkes-Sőrés-Szkárosi)A Spiritus Noister 1994 óta létezik, jelenlegi tagjai Ladik Katalin és Szkárosi Endre fonikus költők, és a kísérleti zenével foglalkozó Sőrés Zsolt és Lenkes László. Nem ez az első dadaista produkciójuk: Futurdadama című műsoruk korabeli futurista és dadaista művekből állt, 2003-ban pedig kiadták Kurt Schwitters Ursonate-jának egy hangszeres-zörejzenei-vokális-fonikus költészeti interpretációját.

A konferencián való részvétel regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük jelezze a kassakmuzeum@pim.hu e-mail címen! Kérjük a regisztráció során jelezzék azt is, melyik napokon tudnak részt venni a konferencián!

A részletes program: http://kassakmuzeum.hu/index.php?p=kutatas&id=210

Helyszín

Kassák Múzeum