Könyvbemutató

Komlóssy Gyöngyi: A különös magyar nyelv – Adalékok Bél Mátyás nyelvtudományi munkásságához
Az Universitas Könyvkiadó gondozásában megjelenő Historia Litteraria sorozat 27. kötete
A könyvet bemutatja: Hargittay Emil irodalomtörténész, a sorozat szerkesztője, a PPKE BTK Magyar Irodalomtudományi Intézetének vezetője; Szentgyörgyi Rudolf nyelvész, az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének oktatója; Szörényi László irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézetének igazgatója
Date: 
2011. May 18. 18.00