Balassi Bálint – Magyar Alkibiadész

Kőszeghy Péter könyvének bemutatója
A kötetről Szörényi László irodalomtörténész és Jankovics József irodalomtörténész beszélget a szerzővel
A Balassi Kiadó rendezvénye
 
Balassi Bálint életrajzának megírására a szerzőt elsősorban az ösztönözte, hogy az eddigi ilyen vállalkozások, beleértve a három évtizeddel ezelőtt készült legutóbbit is, különféle mitológiák igézetében készültek. Kőszeghy Péter be is mutatja az ezek hátterében kirajzolódó eszmetörténeti tendenciákat, ám éppen módszertani iskolázottsága következtében nem ringatja magát abba az illúzióba, hogy elődeitől eltérően ő képes teljesen elfogulatlanul szemlélni tárgyát.
Nem az elfogulatlanságot vagy a szenvtelenséget állítja tehát szembe. Az életrajz legfontosabb újdonsága, hogy megszünteti a szabad átjárást e két szféra között, s a szinteknek ez az elkülönítése a szerzőt nagyon fontos új felismerésekhez vezeti el.
Date: 
2008. October 28. 17.00