#szoba

 

Csáth Géza klinikai szobája, 1911, Ismeretlen felvétele. (Petőfi Irodalmi Múzeum, Művészeti, Relikvia és Fotótár, ltsz.: 2014.61.1.)Csáth Géza 1909 és 1913 között végezte orvosi gyakorlatát a Moravcsik Ernő által vezetett Ideg- és Elmeklinikán. Ez idő alatt a klinika vendégszobájában lakott. A szoba berendezési tárgyai közt szerepelt egy analíziskor használt dívány is.Csáth Géza A Kálvin téren című novellája olyan, mintha az Ember a felvevőgéppel című filmet „olvasnánk”. Egy szem pásztázza a teret. Olykor egy magasabb lakás erkélyéről, néha egy kávéház ablaka mögül, vagy épp belevegyülve a tömegbe. Nézi, figyeli és megkísérli megragadni a mozgását, a hangulatait, a lüktetését. Egy karantén, a mindennapi ritmusból való kizökkenés adhat lehetőséget számunkra is ilyen szemlélődésre. Figyelhetjük a körülöttünk zajló világot, s megpróbálhatjuk a mozgásból megérteni a társadalmi struktúrát, megfigyelve az apró részleteket, kitalálni az emberi viszonyrendszereket alakító tényezőket.