Berzsenyi Dániel (1776–1836) versei

1830-as évek

1817 és 1827 között írt verseinek sajátkezű későbbi lejegyzése Hrabowszky György A Kis Somlyói Evangyélika Ekklésiának... című kéziratos könyvének kitépett lapján.